فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت

Iranian Journal of Culture and Health Promotion

رهنگستان علوم پزشکی متشکل از فرهیختگان، دانشمندان و صاحبنظران علوم سلامت است که با آرمان توسعه و کمک به امنیت پایدار ملی (سلامت از ارکان توسعه و امنیت پایدار ملی) ، فرهنگ سازی سلامت، و تحقق مرجعیت علمی در حوزه سلامت تلاش می نماید. این نهاد با ظرفیتهای بالقوه علمی، پژوهشی و نظریه پردازی، از جایگاه ویژه ای در نظام علم و فناوری کشور برخوردار است. لذا به منظور انتشار نتایج فعالیت ها و ترویج دستاوردهای کلان خویش، تدوین و انتشار نشریات با ماهیت علمی- پژوهشی، فرهنگی-ترویجی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اهداف و حوزه فعالیت فصلنامه:
هدف اصلی:
ایجاد کانونی برای مبادلات علمی، راهبردی، فرهنگی و حرفه ای حوزه سلامت
اهداف اختصاصی:
• انتشار مطالب و دستاوردهای علمی و پژوهشی و مستندات فرهنگی و ترویجی مفید و کلان در حوزه های مرتبط با اهداف مصوب فرهنگستان بشرح زیر:
• اعتلای اخلاق حرفه ای و فرهنگ سلامت
• مشاوره، نظریه پردازی و آینده نگری در همه زمینه های سلامت
• نیل به استقلال علمی در حوزه سلامت و علوم و فنون مرتبط
• توسعه علوم و فنون در حوزه سلامت
• کمک به دستیابی جامعه و آحاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه جانبه، با رویکرد اعتلای اخلاق حرفه ای، فرهنگ بومی، عدالت در سلامت، محوریت انسان سالم در پیشرفت و توسعه، تکریم و الگوسازی، بنیان های اسلامی و فرهنگ سازی مناسب
• مشارکت در دیده بانی و رصد و پالایش همه ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
• صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم سلامت
• رشد و گسترش دانش های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی
• انتشار دیدگاه ها، نتایج مطالعات، نقدها و نظریات صاحبنظران، انجمن ها و موسسات علمی - تحقیقاتی، و سایر علاقمندان و ذینفعان حوزه سلامت
• انتشار نتایج تحقیقاتی، اعم از تحقیقات اولیه و ثانویه معتبر و مورد تایید انجام شده در فرهنگستان یا سایر مراکز علمی که مرتبط با اهداف و ماموریت و برنامه های راهبردی فرهنگستان تشخیص داده می شوند
• باتوجه به اهداف فرهنگستان چاپ این نشریه به صورت الکترونیک خواهد بود.