آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا

Dr. Abolghasem Pourreza

استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179641)

7
45
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی