مجله مطالعات جامعه شناسی

Sociological studies

مجوز انتشار مجله طبق نامه شماره ۸۷/۳۱۲۲۱۲ مورخ ۸۷/۹/۱۷ دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه در مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
همکاران، پژوهشگران، دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی‌ارشد می‌توانند مقاله‌های مستخرج از طرح‌های پژوهشی، رساله دکتری تخصصی و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد را با توجه به عنوان و اهداف این نشریه برای بررسی و چاپ به این نشریه ارسال فرمایند.
مقاله‌ها بایستی طبق قالب مورد نظر در قسمت تنظیم و صفحه‌آرایی آماده شده و به دفتر مجله ارائه یا به پست الکترونیکی مجله ارسال شود.نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده، فقط به اطلاع شخص عهده‌دار مکاتبات مشخص شده بر روی مقاله داده می‌شود.

مجله مطالعات جامعه شناسی مقاله­‌های تحقیقی اصیل را منتشر می‌کند.

 چشم‌انداز غائی مجله مطالعات جامعه شناسی ایجاد ارتباط علمی مناسب، همکاری و هم‌سویی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه در زمینه مسایل اجتماعی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت تبادل افکار و اطلاعات می‌باشد.

• انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات به منظور نشر نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه‌ دانش‌ مرتبط با جامعه شناسی بر پایه‌ی روش‌های پژوهشی معتبر

• کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه‌های مطالعات جامعه شناسی
• افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه‌ مطالعات جامعه شناسی
• ایجاد بسترمناسب جهت برقراری ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی-پژوهشی، انتقال، بسط و اشاعه اطلاعات و یافته‌های نو و شبکه‌ی تعاملی میان محققان کشور
• ارائه ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه‌های آموزش و ترویج جامعه شناسی
• بهره‌گیری از دستاورد‌های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی علاقمندان
• اطلاع رسانی در زمینه‌های آموزش جامعه شناسی و حوزه های مرتبط
• گسترش مرزهای دانش در زمینه‌‌ علم جامعه شناسی و حوزه های مرتبط

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات