آقای دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری

Dr. Mohammad Jafar Yousefian Kenari

دانشیار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368169)

4
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی