آقای دکتر افشار کبیری

Dr. Afshar Kabiri

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400034)

9
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی