خانم دکتر شهلا کاظمی پور

Dr. Shahla Kazemipour

دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (188911)

6
36
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی