آقای دکتر رضا سیمبر

Dr. Reza Simbar

استاد تمام دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180404)

20
93
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی