آقای دکتر سیدامیر نیاکوئی

Dr. Seyed Amir Hamzeh Niakoohi

دانشیار دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439086)

1
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی