ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

2019-9-21
مقالات نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد ۲۷۸ مقاله شامل ۳۲۳ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
- حوادث و بلایا
- بلایا
- ایران
- بیمارستان
- زلزله
- آمادگی
- مدیریت خطر حوادث و بلایا
- سیل
- حوادث
- سلامتلیست و عناوین مقالات نمایه شده از نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا به صورت زیر می باشد:
۱. طراحی مدل بازگشت به زندگی در سالمندان پس از زلزله
۲. طراحی مدل آمادگی نظام سلامت ایران در برابر پدیده ریز گردها
۳. ارائه الگوی بومی مدیریت موثر حوادث با مصدومان انبوه ترافیکی در ایران
۴. توسعه مدل ارزیابی وضعیت سلامت در زمان بلایا و فوریت های ایران
۵. طراحی الگوی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای بیمارستان های ایران
۶. ارائه مدل تحقق نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در زلزله
۷. تبیین فرآیند خشونت محل کار علیه کارکنان خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و ارائه مدل کاهش خشونت، یک تئوری زمینه ای
۸. تست و ارزشیابی پلتفرم ردیابی بیمار در زلزله شبیه سازی شده برای اولین بار در ایران
۹. ارائه مدل مدیریت بیماریهای واگیر در بلایا برای ایران
۱۰. ارائه الگوی کاهش فواصل زمانی فوریت های پیش بیمارستانی کشور
۱۱. مدلسازی پیش بینی احتمال انتقال زائرین بیمار به مراکز درمانی و برآورد خدمات سلامت مورد نیاز زائرین در گردهمایی گسترده اربعین
۱۲. تدوین مدل بومی کاهش آسیب در برابر زلزله
۱۳. ارائه مدل مدیریت مداخله کنندگان غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای
۱۴. طراحی و اعتباریابی ابزار ارزشیابی آمادگی عملکردی بیمارستانی درمواجهه با حوادث و بلایای طبیعی
۱۵. ارائه شاخص های مراقبت از سالمندان در زلزله
۱۶. توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت توزیع مصدومان حوادث با قربانیان انبوه
۱۷. مهارتهای حرفه ای ضروری برای ماماها در بلایا: یک مطالعه کیفی طراحی واعتبار یابی ابزارسنجش آسیب پذیری اجتماعی سالمندان در بلایای طبیعی
۱۸. اثربخشی مدل مشارکت مردان پناهنده در برنامه های سلامت باروری بر پیامدهای بهداشت جنسی- باروری
۱۹. ارائه مدل هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمانهای غیردولتی ایران در بلایای طبیعی
۲۰. طراحی الگوی مدیریت داوطلبان نظام سلامت ایران در بلایا
۲۱. ارائه مدل مدیریت تخلیه و توزیع مصدومین بلایا در ایران
۲۲. تبیین فرآیند و طراحی مدل ایمنی صدمات ناشی از آتش سوزی درساکنین ساختمانهای مسکونی
۲۳. طراحی واعتبار یابی ابزار جامع ارزشیابی تمرینهای حوزه سلامت درحوادث وبلایا
۲۴. پیش بینی خطر بروز لیشمانیوز جلدی روستایی در استان یزد با توجه به تغییرات پارامترهای اقلیمی در افق 2030
۲۵. طراحی الگوی درک خطر بلایای طبیعی مردم ایران
۲۶. تدوین الگوی مدیریت کیفیت درسامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی
۲۷. طراحی الگوی پاسخ به بلایای انسان ساخت: نشت نفت به منابع آبی در ایران
۲۸. طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی امدادی در حوادث و فوریتها و استخراج راهکارهای اصلاحی در ایران
۲۹. طراحی مدل تداوم مراقبت بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی در بلایا
۳۰. طراحی و آزمون مدل تاب آوری داوطلبین کارکنان کمکهای بشر دوستانه ایران در بلایا
۳۱. تبیین چارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران
۳۲. نیازسنجی و تدوین راهنمای آمادگی نظام سلامت در مواجهه با بیماریهای واگیر و تروما در گردهمایی گسترده اربعین
۳۳. تبیین مدل ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی در بلایای طبیعی ایران
۳۴. مهارتهای حرفه ای ضروری برای ماماها در بلایا: یک مطالعه کیفی
۳۵. طراحی مدل بومی زنجیره فرماندهی نظام سلامت در بلایا و فوریتها در ایران
۳۶. طراحی سامانه تصمیم گیری تخلیه اضطراری بیمارستان در پاسخ به حوادث و بلایا در کشور ایران
۳۷. Defining and designing psychometric tool of children resilience in natural disasters
۳۸. Survey of metrological hazard effects and cardiovascular consequences in Rasht from 2005 -2015
۳۹. بررسی میزان تجمع و مداخلات غیرحرفه ای در صحنه حوادث ترافیک جاده ای کشور
۴۰. انتقال خون در بلایا، چالشها و فرصتها
۴۱. مدیریت تیمهای اضطراری پرستاری در پاسخ به بلایا
۴۲. ارائه مدل ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیم در ایران
۴۳. نقش فرهنگ، ارزشها، باورها و پاسخگویی اجتماعی در استقرار حاکمیت خطر
۴۴. طراحی و اعتباربخشی ابزار سنجش آمادگی بخش اورژانس بیمارستانها در حوادث و تهدیدات پرتوی و هسته ای
۴۵. طراحی مدل بومی تیمهای پاسخ پزشکی در حوادث و بلایا
۴۶. عوامل موثر بر مدیریت صحنه حوادث ترافیکی در ایران
۴۷. آینده پژوهی در مدیریت خطر حوادث و بلایا در حوزه پرستاری
۴۸. عوامل اجتماعی موثر بر بروز بلایا و مصدومیتهای ناشی از آنها: با تاکید بر زمینه ایران
۴۹. طراحی و مدلسازی تیم پاسخ به حوادث شیمیایی خطرناک نظام سلامت
۵۰. بازنگری در مداخلات کاهش بار تصادفات
۵۱. بررسی پذیرش و درمان بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهیدرجایی شیراز بر اساس تغییرات آب و هوایی نوروز 98
۵۲. نقش نیروهای نظامی در پاسخ به حوادث و بلایا: چالشها و افقهای پیشرو
۵۳. ارائه مدل بومی شده تیمهای اضطراری پزشکی در ایران
۵۴. لزوم توجه به ابعاد چهارگانه سلامت انسان در مدیریت جامع حوادث و بلایا
۵۵. استمرار آموزش پرستاران برای بلایا در محیط شبیه سازی شده: یک مطالعه کیفی
۵۶. تجربه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت مشارکت داوطلبان در زلزله کرمانشاه
۵۷. طراحی مدل ادغام روش تمرین و برگزاری کارگاه آموزشی در فعالیت سامانه فرماندهی حادثه
۵۸. نقش تیم مدیریت پرستاری در مواجه با حوادث و بلایا
۵۹. درس آموخته های نوین رزمایشهای نظام سلامت نیروهای مسلح
۶۰. کار تیمی در اورژانس نظامی
۶۱. ارتقای فرهنگی در تعاملات اجتمایی مرتبط با مدیریت حوادث و بلایا
۶۲. اقدامات آماده سازی نیروهای بومی داوطلب درحین بروز بلایا در بیمارستانها مطالعه موردی: بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۳. آمادگی نظام سلامت در مواجهه با حوادث و تهدیدات زیستی
۶۴. سلامت روان گروه های آسیب پذیر در حوادث غیرمترقبه
۶۵. اهمیت نهادینه سازی تغذیه در حوادث و بلایای طبیعی
۶۶. الگوهای ایمنی بیمار در حوادث و بلایا با تاکید بر نقش پرستاران
۶۷. موج سوم عفونت اچ آی وی در کشور و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنترل آن
۶۸. نقش اقتصاد سلامت در استقرار حاکمیت خطر در مراکز درمانی
۶۹. اصول اخلاقی در مطالعات علمی حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا
۷۰. حقوق بشر شرم آور، به کارگیری سلاح های شیمیایی علیه ایران
۷۱. ارزیابی شاخص شدت تصادفات و نقشه بندی خطر راه های استان کرمان
۷۲. چالشهای استقرار سازمان راهبر برای پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران
۷۳. چالش نبود ادبیات واحد در حاکمیت خطر در حوزه حوادث ترافیکی و مدیریت بلایا
۷۴. نقش دانشگاه ها در پدافند غیرعامل و مدیریت خطر حوادث و بلایا
۷۵. مدیریت تروما در حوادث و بلایا
۷۶. راهکارهای ارتقاء آمادگی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در برابر سیل
۷۷. نقش رسانه ها در مدیریت و ساماندهی مشارکتهای مردمی و اجتماعی در بلایا
۷۸. آموزش به بیمار در حوادث و بلایا
۷۹. مدیریت اطلاعات در حوادث و بلایا با تاکید بر نقش پرستاران
۸۰. بررسی وضعیت سلامت روانی زنان سنین باروری پس از زلزله کرمانشاه
۸۱. عوامل موثر بر مرگهای ناشی از حوادث ترافیک جاده ای در مناطق شش گانه سازمان جهانی بهداشت: مرور سیستماتیک
۸۲. عدم قطعیت در نقشه های مخاطرات زمین و اثر آن در مدیریت کاهش ریسک سوانح
۸۳. اقدامات نظام سلامت در حادثه سیل برق آسای شیراز فروردین 1398
۸۴. نقش اثرگذار مراقبت سندرمیک در جلوگیری و کاهش بروز طغیانها
۸۵. چالشهای اسکان اضطراری در بلایا
۸۶. ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه اختلال استرس حاد ASD در افراد در معرض زلزله کرمان
۸۷. نیاز سنجی آموزشی در حوزه سلامت در بلایا و پدافند غیر عامل
۸۸. تبیین چالشهای سلامت گروه های آسیب پذیر در جوامع متاثر از سیل
۸۹. تحلیل خطر سوانح ترافیکی در ایران، منطقه و جهان
۹۰. استراتژیهای انگیزش و مشارکت اجتماعی در حاکمیت خطر
۹۱. سازمانهای متولی ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی: نقاط قوت و ضعف
۹۲. آموزش جامعه محور مدیریت خطر بلایا به دانشجویان دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها در مناطق زلزله زده غرب کشور: مدلی برای آموزش پاسخگو
۹۳. پیش ذخیره سازی اقلام امدادی در بلایا
۹۴. تبیین فرآیند جمع آوری و ثبت اطلاعات حوادث ترافیکی و ارائه مدل پارادایمی آن
۹۵. نقش مدیریت دانش در فاز پاسخگویی به بلایا
۹۶. مرور نظاممند نقش موسسات مذهبی در مدیریت خطر بلایا
۹۷. چالشها و موانع مدیریت کمکها و هدایا در بلایا: مطالعه موردی زلزله کرمانشاه
۹۸. جامعه ایمن و نقش آن در حاکمیت خطر در پیشگیری از مرگومیر ناشی از حوادث ترافیکی
۹۹. حاکمیت خطر بلایا در ایران: تحلیل سند
۱۰۰. نقش بیمارستانهای نظامی در مدیریت حوادث و تهدیدات شیمیایی
۱۰۱. عوامل موثر در آمادگی بیمارستانها برای مقابله با حوادث شیمیایی کدامند مرور نظام مند متون
۱۰۲. طراحی استانداردهای بیمارستانهای ایمن در حوادث و بلایا
۱۰۳. مدیریت خطر حوادث و بلایا در بخشهای مراقبت ویژه
۱۰۴. چالشها و راهکارهای ارزیابی سریع در بلایا
۱۰۵. آسیب شناسی مداخلات روانی و احتماعی پس از حوادث و بلایا در ایران
۱۰۶. نقش پیشرانهای زیست محیطی موثر در تاب آوری جوامع در سیل: مرور نظامند
۱۰۷. پیامدها و تبعات بحرانهای طبیعی از منظر پدافند غیرعامل
۱۰۸. تحلیل فضایی نقاط آسیب پذیر جنوب شهر تهران
۱۰۹. شاخصهای تاثیر تغییر اقلیم بر سلامت اجتماعی
۱۱۰. اثربخشی ارزیابی در آمادگی بیمارستانهای آموزشی درمانی ایران در برابر حوادث و بلایای طبیعی: مرور نظام مند
۱۱۱. بررسی و تحلیل اعتبارات بهداشت و درمان در حوادث و تروما و نحوه هزینه کرد آن در سالهای اخیر
۱۱۲. نظام مدیریت اطلاعات در مقابله با حوادث اقلیمی و آب و هوایی
۱۱۳. نقش بیمارستانهای میدانی و تیمهای پاسخ اضطراری در بلایا
۱۱۴. جایگاه پرستاران در مدیریت ارتباطات در حوادث و بلایا
۱۱۵. تحریمهای بین المللی و چالشهای مدیریت سلامت در بلایا
۱۱۶. کاربرد بازی سازی در آموزش و تمرین حوادث و بلایا
۱۱۷. ارزیابی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست کارخانجات روی زنجان از دیدگاه مهندسی تاب آوری در سال 1397
۱۱۸. مولفههای مرتبط با حیطه عملکردی و سیاست گذاری نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در توافق نامه تغییر اقلیم پاریس
۱۱۹. درس آموخته بهره گیری از کتابEOP در مدیریت زلزله کرمانشاه
۱۲۰. بررسی چالشها و راهکارهای اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخ به سوانح هوایی در ایران
۱۲۱. مسئولیتپذیری، تعهد و پاسخ گویی اجتماعی متخصصین در استقرار حاکمیت خطر
۱۲۲. درک خطرات موتورسواران از حوادث پیش رو، چالشها و راهکار در تهران
۱۲۳. سیمای بلایای طبیعی در آینه ادبیات فارسی
۱۲۴. تریاژ بیمارستانی در بلایا
۱۲۵. تبیین تجارب زنان بعد از حوادث و بلایا در جامعه ایران
۱۲۶. مشارکت سمنها در پیشگیری از آسیب اجتماعی روانی خانواده، کودکان و نوجوانان: مطالعه موردی زلزله کرمانشاه
۱۲۷. چالشهای سیاستگذاری در حوادث و بلایا
۱۲۸. مدلسازی و تحلیل فرآیند تصمیم گیری برای اعلام تخلیه اضطراری آتش در ایستگاه مترو: مقایسه ساختار متمرکز و توزیع شده در ایستگاه امام خمینی (ره) تهران
۱۲۹. بررسی دیدگاه صاحبنظران در حوزه خدمات داوطلبانه پس از بروز بلایا در ایران،1397
۱۳۰. نقش آموزش در کاهش خطر و افزایش تاب آوری جامعه
۱۳۱. The international law commission’s position on disaster law
۱۳۲. A development of HSE risk assessment method in order to establishment an Emergency Action Plan in academic settings
۱۳۳. The role of International humanitarian assistance and NGOs in sustainable development
۱۳۴. NAB: A decision support system for disaster management, Golestan province experience
۱۳۵. Vector control in complex emergency situation
۱۳۶. درس آموخته زلزله کرمانشاه
۱۳۷. بررسی میزان سازگاری در جانبازان قطع عضو اندام تحتانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
۱۳۸. نگاهی راهبردی بر لزوم ایجاد مدیریت واحد حوادث و بلایا در حوادث شهری با تاکید بر آتش نشانی مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
۱۳۹. چالشهای زندگی زنان پس از زلزله: یک مطالعه کیفی در ایران
۱۴۰. بررسی تمایل و همکاری پرسنل واحدهای درمانی جهت ارائه خدمات در زمانبروز حوادث و بلایا نمونه موردی بیمارستان تخت جمشید استان البرز شهر کرج، 6 ماهه اول سال 1397
۱۴۱. مروری براثرات سلامتی مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیم
۱۴۲. مروری بر نقش رسانه ها در مدیریت خطر حوادث و بلایا
۱۴۳. ارزیابی ریسک بیمارستانهای استان فارس در برابر بلایا در سال 1396
۱۴۴. زنجیره تاب آور تامین دارو در مرحله پاسخ بلایا
۱۴۵. درس آموخته های زلزله 3.7 ریشتری بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب استان کرمانشاه در سال 1396
۱۴۶. بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای منتخب استان البرز در برابر حوادث ترافیکی با مصدومین انبوه
۱۴۷. چالش بناهای دولتی ساز در بلایا: زلزله غرب ایران 2017
۱۴۸. بررسی میزان احساس امنیت در شهر کرمان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی و روانی شهروندان مطالعه موردی شهروندان شهر کرمان در سال 1396
۱۴۹. شناسایی و اولویت بندی مهمترین مخاطرات سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه با توجه به مستندات و شواهد بومی
۱۵۰. تحلیل ابعاد عملکردی سازمانهای مسئول در روند پاسخگویی به آتش سوزی انبار روغن موتور شهر قزوین
۱۵۱. نقش عوامل فرهنگی در درک خطر بلایا
۱۵۲. مدیریت خطر در درگیریهای خیابانی
۱۵۳. اپیدمیولوژی تصادفات مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. موسوی طی سال 1397 در شهر زنجان
۱۵۴. درس آموخته سیل منطقه اردسمان نیشابور سال 1397
۱۵۵. آسیب شناسی قوانین و مقررات نظارت بر ساخت وساز در استان کرمان
۱۵۶. تجربه حضور کاروان امداد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه آذر 1396
۱۵۷. تبیین ضوابط بهداشت محیط در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در معرض خطر در حوادث و بلایا
۱۵۸. مروری بر حمایت روانی اجتماعی پس از حوادث و بلایا
۱۵۹. درس آموخته های گروه پرستاری بیمارستان باقرالعلوم اهر در زلزله سال 1391
۱۶۰. رویکرد Anglo-American در اورژانس های پیش بیمارستانی:یک مطالعه مروری
۱۶۱. نقش آمادگی مردم در حوادث بیولوژیک
۱۶۲. اهمیت آموزش اخلاق پزشکی در حوادث و بلایا به کارکنان نظام سلامت ایران
۱۶۳. بررسی دستورالعمل تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
۱۶۴. واکاوی چالشهای تغذیه اضطراری در زمینه مدیریت بحران و بلایا
۱۶۵. بررسی رابطه بین آمادگی بیمارستانهای منتخب جنوب شرق کشور با برنامه ریزی پشتیبانی خدمات بیمارستان در مواجهه با بلایا در سال 1395
۱۶۶. یک چالش بزرگ در برآورد نیازهای پاسخ به بلایا: اعلام نیاز کاذب: یک مطالعه کیفی جهت استفاده از درس آموخته های مدیریت بلایا در بلایای اخیر در ایران
۱۶۷. مدیریت منابع در زمان مدیریت خطر حوادث و بلایا در ایران: یک مطالعه کیفی جهت استفاده از درس آموخته های مدیریت بلایا در ایران
۱۶۸. دریچه ای بر چالشهای خودروسازان در مواجهه با حوادث ترافیکی
۱۶۹. ارزیابی آمادگی بیمارستانهای شهر ارومیه در مقابله با حوادث غیرمترقبه در سال 1396
۱۷۰. درس آموخته های آموزش سلامت در زلزله سال 1391 آذربایجان شرقی
۱۷۱. وظایف روان پرستار در ارتباط با بیماران مبتلا به PTSD پس از حوادث و بلایا
۱۷۲. بررسی تاثیر سیل بر کودکان
۱۷۳. نقش ارگونومی و فاکتورهای انسانی در حوادث رانندگی
۱۷۴. معیارهای انتخاب پرسنل اورژانس در سلامت در حوادث و بلایا
۱۷۵. امکانسنجی استقرار سامانه شناسایی با امواج رادیویی RFID جهت مدیریت زنجیره تامین عملیات امداد و نجات
۱۷۶. بررسی میزان دانش و مهارت دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته فوریتهای پزشکی در زمینه ارزیابی مصدومان ترومایی در سال 97-96
۱۷۷. بررسی ریسک سوانح و بلایا در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک HEMP
۱۷۸. موضوعات اخلاقی در مدیریت فاجعه و راهبردهای مقابله ای
۱۷۹. موانع و چالشهای مربوط به مراقبت استاندارد از مصدومین حوادث ترافیکی در ایران
۱۸۰. اقدامات و آموزشهای مدیریت خطر سیل در جهت توانمندسازی مدیران
۱۸۱. سیل و احتمال شیوع بیماریهای واگیر و اقدامات راهبردی پیشگیری: مطالعه مروری
۱۸۲. اهمیت و ضرورت مداخلات کاردرمانی و توانبخشی برای کودکان در حوادث و بلایا
۱۸۳. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
۱۸۴. ارزیابی ریسک در زنجیره تامین عملیات امدادی
۱۸۵. شیوع اختلال استرس پس از سانحه به دنبال زلزله در ایران و پاکستان: مرور نظام مند و متاآنالیز
۱۸۶. بررسی برخی عوامل روانی اجتماعی مرتبط با سوانح ترافیکی در استفاده از تلفن همراه حین عبور از خیابان در دانشجویان دانشگاه های فردوسی علوم پزشکی مشهد در سال 1396
۱۸۷. آتش سوزی در مسجد جامع ساری
۱۸۸. بررسی حادثه سیل شهر خرم آباد
۱۸۹. حضور مردم درصحنه حوادث ترافیک جادهای: فرصت یا تهدید
۱۹۰. بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص حوادث شیمیایی
۱۹۱. بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص آتش سوزی
۱۹۲. اثر عملکرد زیست محیطی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با رویکرد مدیریت بحران
۱۹۳. سیل و معضل هپاتیت
۱۹۴. علل و پیامدهای حوادث آتش سوزی در مدارس ایران طی مهروموم های 1376 تا 1397
۱۹۵. کاربرد هوش مصنوعی در پیشگیری از حوادث ترافیکی
۱۹۶. کاربرد اصول و روشهای مهندسی بهداشت محیط در حوادث و بلایا
۱۹۷. ارزیابی آمادگی خانوارهای مناطق غرب و شمال غرب تهران در برابر حوادث و بلایا
۱۹۸. رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در حوادث و بلایا توسط کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی
۱۹۹. نقش آموزش سواد رسانه ای در بهینه سازی استفاده از شبکه های اجتماعی در مدیریت خطر حوادث و بلایای طبیعی
۲۰۰. بررسی تاثیر سیل بر نقش زنان
۲۰۱. مقابله با بیماری وبا پس از وقوع سیل در کودکان
۲۰۲. مدیریت و درمان بیماران قلبی عروقی در حوادث و بلایا
۲۰۳. تداوم مراقبت Care Of Patient) COP ) در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی در حوادث و بلایا
۲۰۴. تحلیل خطرات بالقوه بیمارستان حجت کوه کمری مرند با روش FMEA و مدیریت ریسک بر اساس EOP در 1397
۲۰۵. آموزش حوادث و بلایا به خانوارها و تاثیر آن بر میزان آمادگی آنها در برابر حوادث طبیعی در شهرستان مرند 1397
۲۰۶. تغییر پارادایم به سمت سیستم ایمن در حوادث ترافیک جاده ای: چالشها و راهکارهای پیشرو
۲۰۷. کارکرد فضای مجازی در هدایت و کنترل حوادث و بلایا
۲۰۸. ارزیابی ارتباط فرهنگ HSE و آموزش در میان شاغلین مجتمع بندری شهید رجایی
۲۰۹. عوامل موثر بر افسردگی پس از زایمان در زنان به دنبال مواجهه با حوادث و بلایا
۲۱۰. اهمیت حمایتهای روانی اجتماعی، اصول و نحوه ارائه خدمات در بلایا
۲۱۱. درس آموخته های فاجعه منا در کشور عربستان: یک فاجعه بین المللی
۲۱۲. فراوانی بیماریهای عفونی شایع متعاقب سیل شهرستان آق قلا استان گلستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۱۳. بررسی رابطه تاب آوری و علایم روانی معلمان با شیوه امدادگری و حمایت روانی اجتماعی آنان از دانش آموزان، در حین و پس از وقوع زلزله در شهر تهران
۲۱۴. مکانیابی استقرار مراکز امداد و نجات در زلزله احتمالی نهاوند با استفاده GIS و مدل فازی ای اچ پی FAHP
۲۱۵. طراحی و روانسجی ابزار بررسی میزان آمادگی بیمارستانها در برابر حوادث ترافیکی با مصدومین انبوه
۲۱۶. ارزیابی آمادگی بیمارستانها در مواجهه با حوادث ترافیکی: مطالعه موردی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۱۷. نقش دانشکدهای پرستاری در آمادگی دانشجویان در مقابل حوادث و بلایا
۲۱۸. بررسی شیوع اختلال فوبیای اجتماعی در افراد نابینای شهر تهران بعد از زمین لرزه سال 96
۲۱۹. کمکهای اولیه روانشناختی در بلایا، یک مطالعه مرور گستره
۲۲۰. ضرورت ایجاد و استقرار نظام دیدهبان سوانح انسان ساخت در نظام سلامت ایران
۲۲۱. ملکرد EOC دانشگاه علوم پزشکی مازندران در برخورد با حادثه سیل اسفند ماه 97
۲۲۲. درس آموخته زلزله اردیبهشت ماه 1396 بجنورد
۲۲۳. مروری بر تاثیرات گردوغبار بر ابتلا و مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی عروقی و تنفسی
۲۲۴. اختلالات سلامت روان کودکان بعد از زلزله در ایران: مرور سیستماتیک
۲۲۵. رویکردهای عمومی به موضوع درک خطر بلایای طبیعی: یک مطالعه کیفی در ایران
۲۲۶. طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستانها
۲۲۷. بسته بندی انواع مواد غذایی در حوادث و بلایا
۲۲۸. ارزیابی استعداد حادثهپذیری در میان سیمبانان بخش عملیاتی یک شرکت توزیع نیروی برق در سال 1397
۲۲۹. نقش ادراک ریسک و منبع کنترل ترافیکی در پیش بینی رفتاررانندگی رانندگان بی آر تی شهر تهران
۲۳۰. ارزیابی ایمنی حریق در بخشهای درمانی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۳۱. بررسی وضعیت تحویل بیماران از اورژانس پیش بیمارستانی به بخش اورژانس بیمارستانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز
۲۳۲. اثربخشی اجرای طرح همیار اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی مهر و موم های 1395-1397
۲۳۳. عوامل موثر بر تقاضا برای بیمه نامه آتش سوزی در ایران، یک مطالعه سری زمانی
۲۳۴. بررسی ارتباط وضعیت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط کار در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی و رضایت شغلی بارویکرد مدیریت خطر حوادث و بلایا
۲۳۵. تحریم های بین المللی و پژوهش در حوزه سلامت
۲۳۶. بررسی ایمنی غیر سازهای بیمارستان در مقابله با حوادث و بلایا
۲۳۷. تاثیر آموزش مقابله با حوادث و بلایا بر ارتقاء صلاحیت حرفه ای پرستاران در پاسخ به بحران در بیمارستان چمران ساوه سال 1397
۲۳۸. بررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستانهای نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ای
۲۳۹. بررسی میزان آمادگی مواجهه با حوادث و بلایا در سطح یکی از بیمارستانهای نظامی شهر مشهد در سال 1396
۲۴۰. بررسی مداخلات روانی اجتماعی بر سلامت روان سالمندان آسیب دیده ناشی از بلایای در شهرستان نکا
۲۴۱. ارزیابی صلاحیت پرستاران بخش اورژانس و فوریتهای بیمارستانهای آموزشی یزد جهت حضور در موقعیتهای بحرانی
۲۴۲. بررسی آگاهی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش نسبت به مدیریت حوادث و بلایا طبیعی
۲۴۳. درس آموخته نقش اورژانس هوایی در زلزله 7.3 ریشتری سرپل ذهاب در سال 1396
۲۴۴. بررسی حوادث پر تلفات ترافیکی استان کرمانشاه از سال 1391 تا 1397
۲۴۵. چالشهای جمع آوری آمار و اطلاعات زلزله کرمانشاه
۲۴۶. بررسی میزان آمادگی بیمارستان پاستور بم در مواجهه با بلایا در سال 1397
۲۴۷. تجربه میدانی بسیج جامعه پزشکی شیراز در پاسخ به سیل فروردین 1398
۲۴۸. تجارب بیماران قلبی و عروقی از تهدیدهای درک شده خطر مواجهه با پدیده گرد و غبار
۲۴۹. بررسی و تعیین وضعیت قابلیتهای معنویت سازمانی کارکنان آتش نشانی کرمان
۲۵۰. بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی کرمان

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی