آقای علیرضا خسروی

Alireza Khosravi

استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177183)

114
170
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی