آقای مختار آرامی

Mokhtar Arami

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177179)

52
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی