آقای کمال الدین قرنجیگ

Kamaledin Gharanjig

هیأت علمی و معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177180)

40
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی