فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه

International Studies in Communication and Media

فصلنامه مطالعات میان رشته­ ی ارتباطات و رسانه توسط دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.

 پیرو مجوز کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۷۱۱/۱۸/۳ تاریخ ۹۸.۱.۱۰ فصلنامه مطالعات میان رشته­ ی ارتباطات و رسانه مجوز نشریه علمی را دریافت کرده است.

محورهای موضوعی نشریه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه بدین قرار است؛

برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

سازمان صداوسیما و آگهی‌های بازرگانی

ژورنالیسم و شبکه‌های اجتماعی

مدیریت رسانه و پوشش‌های خبری

سینما، مستند و پویانمایی

دین و رسانه 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات