خانم دکتر مه دخت پورخالقی چترودی

Dr. Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182342)

16
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی