ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم مه دخت پورخالقی چترودی

Mah Dokht Pourkhaleghi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182342)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مه دخت پورخالقی چترودی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه فردوسی مشهد
هیات تحریریهفصلنامه جستارهای نوین ادبی

مقالات مه دخت پورخالقی چترودی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی درونمایه های تهی در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتداییهمایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری1388
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهره وری منابع انسانی و شاهنامه فردوسی با نگرشی برمدل جامع مدیریت عوامل موثر بربهره وری نیروی انسانی دکتر سیدمهدی الوانیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی اصول مدیریت اداری فردوسی و اصول مدیریت اداری هنری فایولکنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی1396
4دریافت فایل PDF مقالهشاهنامه فردوسی و مخاطب های عام و خاص ایرانی و غیر ایرانیهمایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی1392
5دریافت فایل PDF مقالهشاهنامه ومدیریت اقتضاییهمایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی1392
6دریافت فایل PDF مقالهفریدون، بازآفرین آیین هاهمایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی1392
7دریافت فایل PDF مقالههیات پرشکوه انسان خودشکوفااز نگاه فردوسی با رویکرد تطبیقی با نظریه مازلوهمایش شاهنامه و تعلیم و تربیت1397
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار گزینش شاهان و کارگزاران در شاهنامههمایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم1398
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جامعه شناختی آیین تشرف در اسطوره زالهمایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم1398

مقالات مه دخت پورخالقی چترودی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی تحول شعر فارسیدر سه دوره سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسمفصلنامه جستارهای نوین ادبی1387
2دریافت فایل PDF مقالهتاویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریه ژک لکانفصلنامه جستارهای نوین ادبی1388
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی)فصلنامه جستارهای نوین ادبی1389
4دریافت فایل PDF مقالهکردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخفصلنامه جستارهای نوین ادبی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی صور ابهام و عوامل آن در رسایل عرفانی سهروردیفصلنامه جستارهای نوین ادبی1390
6دریافت فایل PDF مقالهساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامهفصلنامه جستارهای نوین ادبی1390
7دریافت فایل PDF مقالهسرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سناییفصلنامه جستارهای نوین ادبی1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسیفصلنامه جستارهای نوین ادبی1391
9دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی مقالات حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتادفصلنامه جستارهای نوین ادبی1391
10دریافت فایل PDF مقالهجهت دستوری در سه غزل معاصرفصلنامه جستارهای نوین ادبی1392
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اسطوره هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنتفصلنامه جستارهای نوین ادبی1393
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شخصیت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقیفصلنامه جستارهای نوین ادبی1393
13دریافت فایل PDF مقالهبینامتنیت و فزون متنیت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامه فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانیفصلنامه جستارهای نوین ادبی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 143 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مه دخت پورخالقی چترودی

تماس با مه دخت پورخالقی چترودی


به اشتراک گذاری صفحه مه دخت پورخالقی چترودی

پشتیبانی