خانم دکتر مه دخت پورخالقی چترودی

Dr. Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182342)

16
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی