آقای محمد تقوی

Mohamad Taghavi

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182340)

20
34
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی