دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران

Iranian Economic Development Analyses

   مجله "سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی" از اسفند سال ۱۳۹۲ با صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا (س)  منتشر می شود.

این نشریه طبق نامه شماره ۳۲۶۱۵۱/۱۸/۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارای مجوز چاپ با عنوان جدید  تحلیل های اقتصادی توسعه ایران است.

 نشریه با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات