اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری

محل برگزاری: تبریز
تاریخ برگزاری: 25 تیر 1399
تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399
تعداد صفحات: 4834
تعداد مقالات : 352
نمایش مقالات: 105103
شناسه ملی این کنفرانس: NCCAU02
نویسندگان مشارکت کننده: 719 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری

نتایج 1 تا 50 از مجموع 352