آقای مهندس علی صادقی لاریجانی

Researcher ID: (279218)

10
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس دفتر فنی شهرداری قائم شهر (تاکنون)