آقای دکتر علی طاهریان

Dr. Ali Taherian

دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (211370)

47
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو رسمی سازمان نظام مهندسی استان تهران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

  • استادیار (1394-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در استاد دانشگاه (1394-1402)
  • سابقه کار صنعتی در مجری پروژه سازه بلند مرتبه فولادی برج صبا قیطریه منطقه یک شهر تهران (1391-1393)