مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 30، شماره 120

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 فروردین 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 290