مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 20، شماره 80

تاریخ نمایه سازی مقالات: 21 اردیبهشت 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 425