مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 30، شماره 119

تاریخ نمایه سازی مقالات: 24 آذر 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 421