مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 31، شماره 122

تاریخ نمایه سازی مقالات: 9 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 223