فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه علوم کاربردی در مهندسی با محورهای زیر مقاله می پذیرد:

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی برق
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی معماری
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی عمران
 • مهندسی کامپیوتر
 • آمار و ریاضیات
 • اقتصاد
 • مدیریت
 • شیمی کاربردی
 • فیزیک
 • ایمونولوژی
 • علوم آزمایشگاهی
 • زیست شناسی
 • علوم زیستی
 • زمین شناسی
 • بیوتکنولوژی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات