آقای دکتر ناصر مدیری

Dr. Nasser Modiri

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271840)

186
16
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی