آقای مهندس بهزاد صادقی

Engineer Behzad Sadeghi

Researcher ID: (61932)

4
3
3

تالیفات

  • کتاب خود-ارزیابی و جرم شناسی پیشگیرانه سایبری (الگوسازی پدافند غیرعامل سیستم های امن سایبری) (موسسه انتشاراتی رایان کاویان) - 1399 - فارسی
  • کتاب طراحی و پیاده سازی وب سایت HTML & CSS (مهرگان قلم) - 1399 - فارسی
  • کتاب HTML&CSS3 مرجع كاربردي آموزش (مهرگان قلم) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد زنجتان واحد علوم تحقیقات1392-1395
  • کارشناسی مهندسی نرم افزار فنی رشدیه تبریز1390-1392
  • کاردانی مهندس نرم افزار دانشگاه فنی و حرفه ای همدان1388-1390