آقای سیدعلیرضا آشفته

Seyed Alireza Ashofteh

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180652)

54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی