ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2019-12-2
مقالات سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار شده است.در این رویداد ۱۲۰ مقاله شامل ۲۴۰ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
- بیمارستان
- ایران
- نظام سلامت
- طرح تحول نظام سلامت
- گردشگری سلامت
- مراقبت های بهداشتی اولیه
- اصلاح فرآیند
- پرستاران
- ارزیابی عملکرد
- هزینه



لیست و عناوین مقالات نمایه شده از سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت زیر می باشد:
۱. تاثیر برنامه پرد اخت مبتنی بر کیفیت بر عملکر د بهورزان و مراقبین سلامت در استان آذربایجان شرقی
۲. شناسایی موانع توسعه مشارکت های دولتی- خصوصی در ارائه خدمات بیمارستانی ایران: یک مطالعه کیفی
۳. پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ یک ضرورت فوری در سطح حاکمیت
۴. ارزیابی وضعیت سیستم های مدیریت کیفیت با استفاده از شاخص سیستم مدیریت کیفیت QMSI: مطالعه ای در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۵. بررسی علل و میزان حواد ث شغلی و رابطه آن با بهره وری کارکنان در بیمارستان های آموزشی قزوین
۶. استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی از منابع شواهد تصمیم گیری
۷. بررسی چالش های استقرار استحقاق سنجی درمان به عنوان راهکاری جهت شناسایی همپوشانی بیمه ای د ر بیمارستان های سبزوار: یک مطالعه کیفی
۸. بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت موردی مراقبت (case management) بر کیفیت ارائه خدمات بیماران بستری شده در بیمارستان ولیعصر شهر تبریز در سال 1397
۹. تبیین جایگاه اصلاح فرآیندها در بهبود کیفیت ارائه خدمات سازمانی
۱۰. تبیین موانع توسعه گردشگری درمانی خارجی در بخش خصوصی نظام سلامت کشور با استفاده از شبکه مضامین
۱۱. تحلیل سیاست مشارکت دولتی- خصوصی در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه: تجربه ای متفاوت در استان آذربایجان شرقی-ایران
۱۲. مشارکت دولتی خصوصی در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه: تجربه ای متفاوت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳. عوامل پیش بینی کننده استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۴. ویژگی ها و چالش های پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان ها: مرور نظام مند
۱۵. عوامل موثر بر توسعه توریسم سلامت - پزشکی در بیمارستان های استان مازندران و اولویت بندی آن
۱۶. مصادیق اقتصاد مقاومتی در بیمارستان: مدیران چه می گویند
۱۷. بررسی شکاف کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان های آموزشی شهرستان نیشابور
۱۸. شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی با رویکرد آینده پژوهی، بر اساس مدل جایزه تعالی منابع انسانی ( مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد )
۱۹. شناسایی موانع توسعه گردشگری سلامت و ارائه راهکارهایی جهت تسریع آن از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۰. گردشگری سلامت و عوامل تاثیرگذار بر آن در ایران
۲۱. تحلیلی بر طرح تحول نظام سلامت؛ بزر گترین طرح درمانی کشور ایران در دولت یازدهم
۲۲. مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان شهدای دهگلان استان کردستان با استانداردهای کشوری در راستای ارتقای فرایندهای داخلی: سال 96
۲۳. وضعیت نظام ارجاع بیماران در برنامه پزشک خانواده شهری در ایران
۲۴. امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران
۲۵. تدوین چارچوب کیفی مراقبت های بهداشتی اولیه ایرانیان- یک پژوهش کیفی
۲۶. توسعه سرانه تعدیل یافته با ریسک مراقبت های سلامت: تجربه مجتمع های سلامت تبریز در ایران
۲۷. تاثیر اجرای بسته ترویج زایمان طبیعی طرح تحول سلامت بر شاخص های سلامت مادر و نوزاد در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان شرقی
۲۸. تعهد سازمانی و تناسب فرد سازمان در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
۲۹. راهکارهای حل چالش های طرح تحول نظام سلامت
۳۰. رابطه بین اعتماد سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۱. گردشگری سلامت در ایران، موانع و فرصت ها: یک مطالعه مرور سیستماتیک
۳۲. بررسی اجرای طرح سلامت الکترونیک ( e-Health ) بر تشکیل شبکه های بیماران مطالعه موردی بیماران دیابتی مراکز بهداشتی منطقه 6 تهران
۳۳. بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر مشروعیت سازمانی
۳۴. راهکارهای حل چالش های طرح تحول نظام سلامت
۳۵. پاسخگویی مراکز جامع سلامت اهواز در سال 1395
۳۶. مشارکت دولتی-خصوصی راهکاری برای مشارکت موثر بخش خصوصی در ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی در ایران: خلاصه سیاستی
۳۷. بررسی وقایع ناخواسته از بخش های درمانی و پاراکلینیکی چهارما ه اول سال 1397 در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم (عج) مشهد
۳۸. بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در حوزه ستادی دانشگاه اهواز
۳۹. شناسایی و تدوین استراتژی های بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعه موردی کلانشهر مشهد )
۴۰. روز کاری از دست رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96
۴۱. بررسی عوامل موثر بر آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی در مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96
۴۲. طراحی الگوی انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران نظام سلامت در کشور ایران
۴۳. تاثیر برنامه تحول نظام سلامت بر شیوع و هزینه های زایمان طبیعی در بیمارستان های شهر مشهد
۴۴. طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه پرداخت مبتنی بر کیفیت در مراقبت های اولیه سلامت در استان آذربایجان شرقی
۴۵. هزینه سرانه تربیت دانشجوی مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بر مبنای فعالیت (ABC)
۴۶. تاثیر برنامه تحول سلامت بر پرداخت از جیب بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۷. میزان پذیرش فناوری سامانه سیب از دید گاه بهورزان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1397
۴۸. نظام ارجاع الکترونیک، ابزار تصمیم سازی مبتنی بر شواهد ، در توزیع عاد لانه پزشکان متخصص در کلینیک های تخصصی استان گلستان
۴۹. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بهورزان استان همدان
۵۰. ارزیابی مقایسه ای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در استان مازندران
۵۱. بررسی رابطه بین توانمندسازی و سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در بین کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۵۲. بررسی رابطه معنویت در محیط کار و تعهد حرفه ایی با رضایت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1396
۵۳. الگوی مشارکت دولتی – خصوصی ( PPP ) در توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی کشورهای منتخب
۵۴. ادراک پرستاران بیمارستان های شهر تهران از عملکرد مبتنی بر شواهد و موانع و تسهیل کننده های آن
۵۵. مقایسه هزینه تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکز بهداشت شماره یک مشهد با قیمت خدمات بخش خصوصی در سال 1395
۵۶. الزامات برنامه ریزی ترخیص موثر از دیدگاه متخصصان نظام سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی
۵۷. بررسی آگاهی، دانش و نگرش دانشجویان علوم پزشکی کشور در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد ؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک
۵۸. بررسی میزان مصرف ملزومات پزشکی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۹. بررسی نقش پرونده الکترونیک سلامت در بهره وری نظام سلامت: مرور سیستماتیک
۶۰. تاثیر مخارج سلامت بر شاخص توسعه انسانی ( HDI ): یک مرور نظام مند
۶۱. نقش کارآفرینی بومی اجتماعی در جهت دفع آسیب وندالیسم داخلی
۶۲. تحلیل بودجه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال های 1376 تا 1397
۶۳. استفاده از ساز و کار نوآوری باز در ارتقای نظام سلامت
۶۴. معرفی تجارب ایرانی اسلامی کاربردی دانشگاه ربع رشیدی برای دست اندرکاران نظام سلامت کشور
۶۵. چالش ها و راهکارهای برنامه تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت: بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی
۶۶. ممیزی میزان و علل لغو اعمال جراحی در یکی از بیمارستان های آموزشی مشهد در نیمه اول سال 1397
۶۷. مروری بر ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و رویکردهای ترکیبی
۶۸. برآورد بار اقتصادی بیماری کاتاراکت در ایران- یک مطالعه مقطعی
۶۹. بررسی هزینه-اثربخشی و هزینه-مطلوبیت دو داروی توپیرامات و فنوباربیتال در درمان کودکان مبتلا به تب و تشنج در بیمارستان های نمازی، دستغیب و درمانگاه امام رضا در سال 95 و 96
۷۰. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
۷۱. ارزیابی وضعیت فیزیکی و مجموعه منابع کتابخانه پیراپزشکی عامل افزایش بهره وری در مدیریت منابع بر اساس رضایت مراجعین
۷۲. ارزیابی نظام مراقبت های بهداشتی اولیه با ابزار PCAT در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده استان کرمان در سال 1395
۷۳. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد سازمان با نقش میانجی کارآفرینی شرکتی
۷۴. رابطه محیط درون سازمانی با عملکرد شغلی از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی، یک مطالعه موردی در یزد
۷۵. رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین پرستاران شاغل در یک بیمارستان آموزشی
۷۶. بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز سال 1396
۷۷. بررسی نقش تبلیغات در جذب گردشگران سلامت در شهر مقدس مشهد با نگاهی به شبکه های مجازی
۷۸. بررسی آگاهی و نگرش مدیران بیمارستان های آموزشی شهر تبریز نسبت به بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در سال 1395
۷۹. رتبه بندی عوامل موثر در جذب گردشگر سلامت در قزوین: مطالعه موردی با رویکرد مدل تصمیم گیری چند معیاره
۸۰. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت هر پروژه متاثر از نحوه عقد قرارداد با پیمانکار
۸۱. سنجش و ارتقاء بهره وری منابع انسانی، پیش نیاز تعالی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان ایران
۸۲. احراز هویت کاربران HIS ، گامی در جهت کاهش کسورات: یک اقدام پژوهی
۸۳. بررسی ارتباط بین زایمان با میزان شاخص های پنج گانه سلامت ما در و نوزاد قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان شرقی
۸۴. کاربرد مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمان
۸۵. مخاطرات اخلاقی در نظام بیمه سلامت: یک مطالعه مروری
۸۶. نظام ارجاع و سطح بندی خدمات سلامت به عنوان یک رویکرد اقتصادی و اصلاحی در نظام سلامت ایران
۸۷. بررسی توانمندسازی مدیران و آمادگی تحول سازمان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
۸۸. چالش های برنامه موثر ترخیص بیمارستانی: یک مطالعه کیفی
۸۹. اندازه گیری کیفیت مراقبت های دوران بارداری مراکز بهداشت شهرستان مرند در سال 1396
۹۰. رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 97
۹۱. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل سروکوال
۹۲. بررسی عوامل موثر در برآورد نیروی انسانی دانشگاهی: مرور نظام مند
۹۳. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان با همودیالیز بیمارستان نمازی شیراز در سال 139
۹۴. بررسی روند شکایات بیماران در یک بیمارستان دولتی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت
۹۵. سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهر مشهد براساس مدل سرکوال
۹۶. بررسی اپیدمیولوژیک مراجعین به مرکز معین بیمه شدگان روستایی استان خراسان رضوی
۹۷. بهینه سازی کمی مراقبین سلامت در یک پایگاه بهداشت شهری با استفاده از برنامه ریزی خطی
۹۸. اثربخشی اجرای چرخه مدیریت بهره وری با رویکرد ترکیبی کایزن عملیاتی و نوآوری بر اصلاح فرآیندها در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اهواز
۹۹. بررسی رابطه بین خوش بینی با سلامت عمومی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
۱۰۰. بررسی شاخص های بهبود و ارتقاء کیفیت در بیمارستان های آموزشی درمانی شیراز سال 1396
۱۰۱. تاثیر معماری محیط بر بهره وری و سطح رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۱۰۲. ارائه مدل مدیریت مبتنی بر عملکرد نیروی انسانی در واحد مدیریت اطلاعات سلامت
۱۰۳. مدیریت منابع از طریق اصلاح فرآیند درخواست ها در حوزه مدیریت پروژه ها با هدف افزایش کنترل همراه با چابک سازی: یک تجربه در یک بیمارستان بزرگ
۱۰۴. اصلاح فرآیندها و حرکت در راستای بهبود مستمر کیفیت
۱۰۵. شناسایی، مستندسازی و اصلاح فرآیندهای کلیدی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از تکنیک کارسنجی و زمان سنجی
۱۰۶. شناسایی چرخه منابع مالی در نظام سلامت
۱۰۷. تبیین راهکارهایی برای بهبود بهره وری منابع انسانی
۱۰۸. بررسی دستاوردها و چالش های طرح تحول نظام سلامت (مقاله مروری نقلی)
۱۰۹. بررسی علل عدم تطابق مستندات پرونده های بستری بخش های مراقبت ویژه با قوانین سازمان های بیمه گر، بیمارستان قائم (عج) مشهد
۱۱۰. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان در مطالعات پیشین
۱۱۱. مروری بر نگرش پرستاران، مربیان و دانشجویان پرستاری به مراقبت از سالمندان
۱۱۲. بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی و قصد ترک شغل در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار در سال 1396
۱۱۳. ارزشیابی عملکرد کارشناسان سلامت جوانان استان آذربایجان شرقی در تهیه و اجرای برنامه عملیاتی با الگوی CIPP
۱۱۴. بکارگیری الگوی مربیگری بالینی توسط مدیران پرستاری به عنوان راهکاری برای ارتقاء بهره وری پرستاران
۱۱۵. بررسی میزان پرداخت هزینه های عمل تعویض دریچه آئورت توسط بیماران، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1395
۱۱۶. طراحی ضریب برآورد پرستار مورد نیاز د ر بخش های بستری بیمارستان در ایران با استفاده از روش نسبت پرستار به بیمار
۱۱۷. بررسی و مقایسه الگوی مصرف خدمات بستری سالمندان در بیمارستان های منتخب عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از طرح تحول سلامت
۱۱۸. تبیین چالش های پیاده سازی الگوهای برآورد نیروی پرستار مورد نیاز در بیمارستان از منظر کارشناسان نظام سلامت
۱۱۹. تبیین ویژگی های لازم برای طراحی و اجراء الگوی برآورد پرستار مورد نیاز در بیمارستان از منظر کارشناسان نظام سلامت
۱۲۰. مقایسه درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام مشمول 6 درصد هتلینگ با هزینه آن ها در سال 1395

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی