الگوی مشارکت دولتی – خصوصی ( PPP ) در توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی کشورهای منتخب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 905

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI03_053

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: مشارکت های دولتی- خصوصی در سال های اخیر برای اصلاحات سازنده بخش بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص استفاده از مشارکت های دولتی- خصوصی در ارائه خدمات بیمارستانی انجام شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع تطبیقی- کاربردی بوده که در سال 95 - 94 انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی معتبر و نیز مقالات، پایان نامه ها، گزارشات و کتب مرتبط در زمینهٔ مشارکت بخش خصوصی در خدمات بیمارستانی استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و کشورهای استرالیا، لسوتو، پرتغال، اسپانیا، کانادا، برزیل، انگلیس و ترکیه که دارای تجارب موفق در زمینهٔ به کارگیری PPP در خدمات بیمارستانی بوده اند، جهت ورود به مطالعه انتخاب شدند. همچنین، تنها تجربه ایران نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های به دست آمده از هر کشور در قالب جدول تطبیقی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مواردی از قبیل نحوه تامین مالی پروژه، ساخت و ساز، بهره برداری، نگهداری، مدیریت، ارائه خدمات بالینی و غیر بالینی و ساختار پرداخت در الگوهای مشارکتی می تواند از کشوری به کشور دیگر متغیر باشد. نتیجه گیری: ارائه خدمات بیمارستانی از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی بهشیوه های مختلف می تواند صورت گیرد. در کشورهای مورد مطالعه تجارب موفقی در زمینهٔ به کارگیری PPP در ارائه خدمات بیمارستانی مشاهده شده است. در ایران نیز مدل مشارکتی بیمارستان هاشمی نژاد و موسسه محب، تنها نمونه PPP در این زمینه بوده که توانسته راه ورود سرمایه به بخش سلامت را باز کند.

نویسندگان

احمد صادقی

استادیار، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

پیوند باستانی

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

امید براتی

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران