ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
سال برگزاری: 1396    تعداد صفحات: 1444
تعداد مقالات کنفرانس: 172  تعداد مشاهده چکیده: 28913
کد COI این کنفرانس: PDCONF04
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 324 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر محلول پاشی هیومیک اسید و دور آبیاری بر شاخص برداشت،وزن هزاردانه و درصد پروتیین ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده فرمانبر - احمد مهربان - حمیدرضا گنجعلی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر نانولوله های کربنی بر باززایی درون شیشه ای گیاهچه در دو رقم سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قربانی - متین جامی معینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر نانولولههای کربنی بر کالوسزایی دو رقم سیبزمینی مارفونا و سینورا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قربانی - متین جامی معینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر نوع محیط کشت و غلظت تنظیمکنندههای رشد اکسین و سیتوکنین بر تولید کالوس در گیاه استویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش سعادتی گرو - متین جامی معینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر کود بیولوژیک و تقسیط نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کریم در شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آغاسی برزین - عبدالطیف قلی زاده - عباس بیابانی - معصومه نعیمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثرات تراکم ترافیک شهری بر میزان انتشار آلودگی وسایل نقلیه موتوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا مقصودلو - یوسف رشیدی - رعنا جاویدان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثرات مالچها بر روی پوشش گیاهی، خاک و بیابان زایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن امامی - احمد صادقی پور - حمید علیپور - شیما نیکو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثرسرعت بارگذاری و اندازه میوه و جهت بارگذاری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی نارنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا قاسم بیگی - منصور راسخ - عزت اله عسکری اصلی ارده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارایه مدلی جهت تحلیل فقر روستایی؛ چالشها و راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید بگلریان - علیرضا نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک مزارع برنج شهرستان اهواز و باوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه راست منش - زهرا حسنا - علیرضا زراسوندی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی ترکیب پروبیوتیک پیستاگارد در مقایسه با حشره کش های مجاز علیه پسیل پسته pistaciae Agonoscena درختان پسته در استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی زمان مصرف نیتروژن همراه با کود بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آغاسی برزین - عبدالطیف قلی زاده - عباس بیابانی - معصومه نعیمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی غلظت عناصر مغذی در شالیزارهای برنج:مطالعه ی موردی شهرستانهای اهواز و باوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا غزلی زاده - فاطمه راست منش - علیرضا زراسوندی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی فنی پوستکنهای مدل ایساکی و ویکینوی برنج در منطقه شیروان چرداول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه پورباقر - محمدهاشم رحمتی - رضا غیاثی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی مدل HMS-HECدرمطالعات هیدرولوژی پروژه کنترل و تغذیه سیلاب ساچون زرین دشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد عزیزی - عبدالعلی عادلپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی مدلSCS در مطالعات هیدرولوژی پروژه کنترل و تغذیه سیلاب ساچون شهرستان زرین دشت فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد عزیزی - عبدالعلی عادلپور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی مصرف انرژی در تولید خرما در شهرستان فراشبند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو مرادی زاده - رحیم ابراهیمی - محمودرضا تدین - احمد نیکزاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی کیفی آلودگی آب شرب دشت منوجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه ابراهیمی مقدم - عصمت ابراهیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی کیفیت آب دشت دارنجان از لحاظ کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود فیلوندی کشکولی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارزیابی کیفیت آب دشت دارنجان از لحاظ کشاورزی و آشامیدنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود فیلوندی کشکولی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استفاده از روشهای زمین آمار برای پهنه بندی متغیرهای کیفی و کمی آب زیر زمینی دشت سیاخ دارنگون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر شیروانی - ابوالقاسم صیادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استفاده از شناساگرهای زیستی در شناسایی منشا مواد آلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا چراغی - علیرضا ریاحی بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اصلاح سامانههای گرمایش و تهویه سالنهای پرورش طیور برای نگهداشت انرژی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی - طلایه کلهر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. انتخاب رقم متحمل به تنش شوری در میان ارقام بومی گیاه نخود در استان خوزستان با سنجش پاسخهای جوانه زنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حلیمه سعدی - راهله احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کوچکی - مهدی امیرصادقی - کیانوش سامی - اسماعیل باغجری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اهمیت سیستم آکواپونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت نصراصفهانی - زهرا قصاب شیران
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اهمیت مشارکت زنان و نقش و جایگاه آنان در توسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد محمودی - شیوا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بحران خشکسالی و رسالت ترویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز حدادی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. برآورد ظرفیت بهینهی حرارتی مورد نیاز سردترین زمان سال از طریق محاسبه اتلاف حرارتی، جهت انتخاب سیستم گرمایشی گلخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا اسدی - امین امامی رازلیقی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی آلودگی نفتی خلیج فارس و نقش آن در زندگی آبزیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب درجانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثر به کارگیری کنسانتره گیاهی بایودایجست بر روی عملکرد جوجه های گوشتی نژاد راس 308

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی هدایتی - مجتبی یاری - مهدی قبولی - سعید خلجی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمایی جمعیتهای گندم Triticum boeoticum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا جبالبارزی - محمود ملکی - سعید میرزایی - حکیمه علومی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی اثر دما، زمان و نسبت برگ به حلال روی تغییرات رنگ در تولید عصاره آبی چای ترش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رحمانی - مجتبی معصومی - پژمان فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی اثر سطوح کودهای نیتروژنه وسیلیکاته برروی عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله (wittmack Tritiosecale)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید باجولی - محمدحسین قرینه - علیرضا ابدالی مشهدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی، اتانولی، استونی برگ گیاه مورت بر روی سلول های سرطانی کولون انسان، رده 29-ht

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا سینایی پورفرد - رامش منجمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی اثر عصاره آبی بره موم زنبور عسل بر برخی شاخصهای ایمنی غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ویسی - مجتبی علیشاهی - مهران جواهری بابلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی اثر عصاره آبی بره موم زنبور عسل برشاخصهای خونی ماهی کپور معمولی (carpio Cyprinus)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ویسی - مجتبی علیشاهی - مهران جواهری بابلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی اثر عصاره آبی بره موم زنبور عسل برشاخصهای رشد وتغذیه ای ماهی کپور معمولی( carpio Cyprinus)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ویسی - مجتبی علیشاهی - مهران جواهری بابلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی اثر محلول پاشی سطوح مختلف هیومیک اسید و تنش کمبود آب برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه ایرانشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده فرمانبر - احمد مهربان - حمیدرضا گنجعلی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی اثر مقایسهای، جایگزینی صمغ فارسی و صمغ کیتوزان بر ویژگی های کمی و کیفی نان بربری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکاظم دستغب بهشتی - حسین نیکخواه
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی بر روی کشاورزان روستایی شهرستان زهک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سایره قابیل - عبدالحمید دهواری - جمشید پیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی احتمال ایجاد مسمومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی امیرصادقی - حسین غلامی - امیررضا صفایی - علیرضا کوچکی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم در شرایط زارعین مناطق گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رهام محتشمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی امکان ریز ازدیادی (ریشهزایی) پایه اهلی بادام Prunus amygdalus L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید جدیدی - منصور کلانتر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی امکان فرآوری سمنو از جو و جو دوسر و مقایسه خواص ارگانولپتیکی آن ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا جعفری - لیلا نوری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی اکوسیستم های خاکی(خشکی) و مدیریت اراضی در ترسیب کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی علیزاده - اکبر فخیره - مجید محمداسمعیلی - حمید علیپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی تاثیر اسپرمیدین و پوترسین بر عمر پس از برداشت میوه انار رقم عروس (Punica granatum cv. Aroos)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا جوادی - مسعود زاده باقری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی تاثیر تراکم و آرایش کاشت گیاه برنج (رقم هاشمی) بر رشد علف هرز سوروف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد رفیع پور - راحله رستمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از شاخصهای رشدی گندم Triticum boeoticum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا جبالبارزی - محمود ملکی - سعید میرزایی - حکیمه علومی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی گندم Triticum aestivum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه سام نژاد - مهدی رحیمی - مهدی سلطانی - محمود ملکی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی تاثیر سطوح مختلف مایکوریزا روی عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام ماش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا سالاری - منصور بامری - حمیدرضا مبصر
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی تاثیرتنش کم آبی درمرحله رویشی نسبت به مرحله زایشی درگیاه کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل و پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر آن در شهر قوچان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین حلبیان - مهسا راوریان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی تحمل به شوری درگیاهان aculeata Sesbania حاصل از دانههای تکوین یافته در شرایط شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره احمدی لیوانی - حسینعلی خوشباوررستمی - معصومه صفریان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی تغییرات مکانی دو آلاینده CO و O3 در آلودگی هوای شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رعنا جاویدان - منا مقصودلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی خواص آنتی اکسیدانتی نانوامولسیون صمغ زدو و آویشن شیرازی (multiflora Zataria )در خارج از سلول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سهرابی - غلامرضا کاووسی - حمیرا عشقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی خواص برخی دانه های گیاهی با خواص درمانی و نقش آن در درمان بیماری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عمیدی - مسعود حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی رفتارجفتگیری و تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر آماره های تولیدمثلی بالتوری سبز ، carnea Chrysoperla

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خلق احمدی - مهدی حسن پور - سیدعلی اصغر فتحی - علی گلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی روش الکترودیالیز جهت تصفیه آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه احمدپری - سیدابراهیم هاشمی گرم دره - فاطمه بومه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی روشهای مختلف حذف نیترات از آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه احمدپری - سیدابراهیم هاشمی گرم دره - مصطفی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی روند جوانه زنی واندازه گیری مولفه های جوانه زنی دربذر بابونه درشرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم مرادی - احمد مهربان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی روند جوانه زنی واندازه گیری مولفه های جوانه زنی دربذر یونجه همدانی ، خار مریم ومریم گلی درشرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم مرادی - احمد مهربان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی رژیم غذایی پرندگان شکاری منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زارعی - فاطمه طباطبایی یزدی - سکینه رجایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی سینتیک استخراج آنتی اکسیدانها در عصاره متانولی با روشRSM1 سطح پاسخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رحمانی - مجتبی معصومی - پژمان فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی شرایط ویژه دام های اهلی در حمل و نقل دریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیدرضا صفایی - امیررضا صفایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی ضرایب انتشار آلایندگی وسایل نقلیه در ایران و جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا مقصودلو - یوسف رشیدی - رعنا جاویدان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی غلظت فلزات سنگین(سرب و کادمیم) در رسوبات دریاچه سد میناب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رادا پاسلارزاده - ولی علی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی فناوری تبادل یونی به منظور تصفیه آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه احمدپری - سیدابراهیم هاشمی گرم دره - مهرآسا محسنی فرد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی فون مارهای شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر رودینی - اسکندر رستگارپویانی - ناصر سنچولی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی فونستیک مورچه های( Hymenoptera : Formicidae ) جنس Cataglyphis در استان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولاء حیدری کیا - شاهرخ پاشایی راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی لاین های امید بخش جو بدون پوشینه در شرایط زارعین استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رهام محتشمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی میزان غلظت نیترات در اسفناج و کرفسهای کشت شده در شهر شیراز در سال 1395

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره قدرت - محمدمهدی قنبری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی نقش ردیابها در منابع آب و خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه احمدپری - سیدابراهیم هاشمی گرم دره - فاطمه بومه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی همدیدی پدیده مه در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جهانگیری - احمد عسگری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی و تحلیل کامپوزیت آرد کاه گندم _ پلی پروپیلن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد بابایی - لعیا جمالی راد - وحید وزیری - سحاب حجازی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی و تعیین ویژگی ژن الفا کازین در بزهای خلخالی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رستمی - نعمت هدایت - سعید نیک بین - رضا سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی و طراحی فضای شهری از دیدگاه کودکان نمونه موردی: شهر قزوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه زندیه - محمدمهدی ضرابی - مینا غیاثوندمحمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی و مقایسه هیدروکلوییدهای دارای خواص بیولوژیک گیاهی دانه های گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حبیبی نجفی - شیلا صفاییان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی وضعیت تغییرات کمی آب دشت دارنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود فیلوندی کشکولی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی وضعیت روند تغییرات کیفیت آب دشت دارنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود فیلوندی کشکولی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی ویژگی های پارکهای مینیاتوری جهت معرفی منابع طبیعی و توسعه صنعت گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده ملیحه ربانی خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی چالشهای ریزگردها و راهکارهای مقابله با آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا مقصودلو - یوسف رشیدی - رعنا جاویدان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تاثیر آلودگیهای نفتی بر روی محیط زیست دریاها وروشهای کنترلی نوین آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین هاشمی - جواد وروانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تاثیر اعتبارات کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود شریفی - محمدهاشم موسوی حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد ریزغدههای سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش رضاپور - غلامعلی اکبری - محسن ابراهیمی - حسینعلی رامشینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه محمدی نژاد - امین باقی زاده - مهدی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تاثیر تنش کم آبی بر روی شاخص رسیدگی فیزیو لوژیکی وزودرسی گیاه دارویی گلرنگ در استان مرکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور شیرمرد - فرزانه فتح الهی ایرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تاثیر سالیسیلیک اسید بر ارتفاع بوته، درصد پروتیین،کلروفیل گندم تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی خمر - احمدعلی عرفانی - مهشید سرگزی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. تاثیر سطوح مختلف متیونین بر خواص فیزیکی و کیفی تخم بلدرچین ژاپنی در 16 هفتگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه جلیلی - نیما ایلا - ابوالفضل زارعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. تاثیر شکوفایی پلانکتونی بر رشد لارو گونه تجاری خرچنگ شناگر آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سوری - مهرناز فرزینگهر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. تاثیر مدت زمان تخمیر خرما بر ارزش غذایی ضایعات تقطیری جهت خوراک دام و طیور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم میرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تاثیر نیترات پتاسیم و برخی تنظیم کنندههای رشد بر جوانه زنی و خواب بذر برخی از علفهای هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان قشلاقی رحیمی - علی رضا باقری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. تاثیر هورمون ژیبرلین بر جوانهزنی بذرهای گیاه عدس (رقم رباط) در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا قلاوند - راهله احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تاثیر پارامتر توپوگرافی بر میزان فرسایش پذیری دامنه ها به روشUSLE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین نگین تاجی - تورج سبزواری - علی طالبی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. تاثیر پوششهای خوراکی کامپوزیت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگیهای ذخیره شده در شرایط محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحیل نوشادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تاثیر کاربرد علف کش های آپیروس، پیرافیکس و توتال بر علف هرز جودره ( .L Sopontaneum Hordeum )و اجزای عملکرد گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز مزارعی - بیژن نادرپور - سهراب ریحانی - فریبا عزت تبار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. تجزیه و تحلیل اثر رشد اقتصاد کشاورزی بر بیابان زایی در ایران، (مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه گرگانی نژادمشیزی - حمید امیرنژاد - مهسا تسلیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک و روند انتخاب در طی تکامل ژنهای خانواده MADS-box در زعفران Crocus sativus L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نویدا رمشی - مهرانا کوهی دهکردی - عباسعلی یداللهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. تحلیل تغییرات ماهانه و روزانه ریز گردها و دیگر آلایندههای هوا و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری امینی فارسانی - حسین محمدعسگری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. تحلیل شدت خشکسالی به روش SPI در استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین حلبیان - سیدعلیرضا تشکری هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. تحلیل نقش گردشگری بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر رویکرد زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ضرغام پور
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. تخمین میزان تولید خالص بیو ماس( Bn ) و پتانسیل عملکرد ( Y) برای محصول گندم درمرودشت استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودرضا سعدی خانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیروی گسیختگی نارنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا قاسم بیگی - منصور راسخ - عزت اله عسکری اصلی ارده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. تغییر فرمولاسیون نان حجیم به منظور بهبود کیفیت و ماندگاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه قربانی - محمدعلی سحری - رویا آقاقلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. خوشه بندی پارامترهای کیفی و غلظت فلزات سنگین آب رودخانه زرجوب با استفاده از تکنیک تحلیل فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین صادق نژاد - کبری وریج کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. ردیابی سرولوژیک ، مولکولی و بررسی تبارزایی ویروس موزاییک خیار جدا شده از گیاه اسفناج در یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه عظیمی - احمد حسینی - ثمین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درسطوح مختلف حمل و نقل و ارتباط آن با حوزه فعالیت بنادر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایران برایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد بخش کشاورزی در ایران: کاربرد رهیافت هم جمعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن آزرم - قاسم لیانی سنگ نیشتی - محمدحسن طرازکار
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. شبیهسازی آبدهی با استفاده از بارش شبکهای تولید شده از تصاویرماهوارهای و ایستگاههای زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا صیاحی - علی شهبازی - خیراله خادمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. شناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم زراعی براساس ژن B2-HKT8

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه سام نژاد - مهدی رحیمی - مهدی سلطانی - محمود ملکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. شناسایی عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید بگلریان - علیرضا نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. شناسایی چندشکلی ژن بتا کازیین در بزهای خلخالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رستمی - نعمت هدایت - سعید نیک بین - رضا سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. شیوع عفونت های استافیلوکوکوس بتالاکتاماز منفی با شرایط ساختمانی بیمارستانهای نوشهر و چالوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش برنجکارمردابسری - جلال الدین درخشانپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. ضرورت توجه به برنامه ریزی روستایی در برنامه های توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد محمودی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. طریقهی انتخاب متغیرهای پیش بینی کننده جهت کوچک مقیاس کردن آماری دادههای بارش حوضه ی مطالعاتی رودزرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طوبی صفری - حسام سیدکابلی - محمدرضا آخوند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. فراتحلیلی از پژوهشهای نگرش محیطزیستی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مزدک دربیکی - ربابه کشیری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه صلبی - عباس روحانی - محمد طبسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. مدلسازی ریز گردها و دیگر آلایندههای هوا در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری امینی فارسانی - حسین محمدعسگری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. مدلسازی مناطق مناسب کاشت گردو Juglans regia L. با استفاده ازروش Fuzzy AHP )مطالعه موردی: جنگل های شهرستان مینودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده ناصری - عبدالرسول سلمان ماهینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. مدیریت ریسک خشکسالی گامی به سوی توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی(مطالعه موری: شهرستان اردکان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا دهقانپور - محمدرضا ولی - حجت رضایی - ابراهیم معصومیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. مروری بر اثرات تنش بخصوص خشکی در گیاهان و نقش اسمولیتها وهورمونهای خارجی در افزایش مقاومت به تنش در گیاهان مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عازمی - مریم دهستانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. مروری بر اقدامات بخش تعاون در اشتغال زایی فارغ التحصیلان دانشگاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رستمیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. مروری بر تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری Sturgeons

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه سکوتی - ابوالفضل عسکری ساری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. مروری برخواص پروتیین آب پنیر بر تولید نان های صنعتی و سنتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسلامی - مریم احمدی قشلاقچای
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. مروری کوتاه بر استفاده از پودر قارچ خوراکی در محصولات نانوایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسلامی - مریم احمدی قشلاقچای
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. مطالعه ترمودینامیکی و بررسی اثر دما در فرآیند بیوجذب رنگ متیل ویولت از محلول های آبی با استفاده از جلبک قهوهای crucis sanctae Padina

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ماهینی - حسین اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. مطالعه سیستم کمپلمان در ماهیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده یکتاسرشت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. مطالعه و بیومتری انواع فولیکولهای تخمدانی در گاوسیستانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدابراهیم اکبری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. مطلوبیت لانه گزینی لاک پشت منقار عقابی ( Eretmochely) imbricata تهمادون استان بوشهر و ارایه مدلدر جزایر نخیلو و مطلوبیت به روش HEP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده احمدی - فاضل امیری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. مقایسه تبخیر و تعرق نیشکر حاصل از تصاویر ماهواره لندست8 و روش مرسوم فایو 56 (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آلاسادات گوشه گیر - منا گلابی - عبدعلی ناصری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. مقدمه ای بر دورگه گیری درماهیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعبدالحمید حسینی - علیرضا قایدی - رقیه محمودی - اسماعیل کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. منشا ریزگردهای معلق در ایران ، انتقال آن ها و تاثیرشان بر منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب درجانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. نقش ارزیابی چرخه زندگی LCA در حمایت از سیستم غذایی کشاورزی پایدارسازگار با محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حبیبی نجفی - محمدکاظم رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. نقش ترویج و آموزش در توسعه کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین یادآور - سهیلا عبدی چیچکلو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. نقش دانش بومی زنان در توسعه پایدار روستای،حلقه مفقوده در برنامههای توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رستمیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. نقش زنان در توسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین یادآور - مهدی امینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. نقش صنایع دستی در توسعه و اقتصاد روستاها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره سعادتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. نقش صنعت گردشگری روستایی در توسعه روستاهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره سعادتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. پارکهای شهری ، انواع و کارکرد های زیست محیطی آنها در کنترل آلودگی ها و نقش آن درتوسعه شهری با محوریت مطالعه شهر آشتیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین هاشمی - حمید ترنج زر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. پیش بینی سری بارندگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روش حداکثر بارش محتمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام شریفی - سیدحبیب موسوی جهرمی - حسین ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. کاربرد سالیسیلیک اسید و سولفات مس در ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیک چهار رقم گلرنگ در شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا طولابی - علی حاتمی - مهرشاد براری - مریم جاسمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. کاربرد مدل رگرسیون لجستیک در شبیهسازی رشد شهری (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حافظ میرزاپور - آزاده ارشیا - ثریا یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. کاهش میزان سم کلریپریفوس در محیط آبی با تکیه بر عملکرد زیستی صدف آنودنتاسیگنه آ (Cygnea Anodonta)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه میرزایی - آرش جوانشیرخویی - سهیل ایگدری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. PrsA Lipoprotein promotes efficient extracytoplasmic protein secretion in bacteria

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ciamak Ghazaei
تعداد صفحات مقاله: 10
پشتیبانی