تاثیر آلودگیهای نفتی بر روی محیط زیست دریاها وروشهای کنترلی نوین آن

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,193

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PDCONF04_143

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

نشت نفت در دریا از کشتی ها، چاههای نفت، تاسیسات ساحلی و ... خسارات زیست محیطی واقتصادی فراوانی به دنبال دارد. نتایج مطالعات درمورد سرنوشت آلودگی نفتی دریاها و روند خود پالایی دریا نشان می دهد موادسبک نفتی تبخیر شده و مواد آروماتیک تاحدی به صورت محلول در می آیند و ترکیبات سنگین به صورت گلوله های نفتی (Tarball (به ساحل آمده یا در بستر دریا ته نشین می گردد وسایر ترکیبات بصورت ذرات معلق در آب دریا مخلوط میشوند. به این ترتیب سمیت نفت با گذشت زمان و تغییرات فیزیکی و شیمیایی اعمال شده بر آن کاهش می یابد. مقدار کمی از این ترکیبات به وسیله باکتریها و سایر موجودات شکسته می شود. مواد نفتی از منابع مختلفی وارد آب می گردد و بیشترین منابع آلودگی مربوط به چاه های نفتی و دکلها و سکوهای بهره برداری نفت می باشد از جمله حوادث مربوط به چاه های نفتی حادثه نوروز و ایکس تاک را می توان نام برد. آلودگی نفتی در دریاها و جوامع گیاهی و جانوری و اکوسیستم دریاها اثرات مخربی را می گذراند و در این میان بیشترین آسیب به ماهیان دریاهای آلوده به نفت وارد آمده که بر اقتصاد آسیب میرساند. عوامل بسیاری در میزان خسارات ناشی از نفت وجود دارد ازجمله آنها مقدار مواد نفتی، و شرایط آب وهوایی، کدورت، و فصل می باشد. با توجه به اهمیت حفظ اکوسیستم های آبی کشور و سلامت پروتیین دریایی و اقتصاد لازم است در ککاهش آلودگی دریاها خصوصا آلودگی نفتی کوشا باشیم. که برای واکنش در برابر لکه نفتی سه قسمت کلی محدود کردن پاکسازی و برداشت لکه نفتی وجود دارد که با بکار بردن این سه راه حل گام بزرگی در پاک سازی دریاهای آلوده به نفت برداشته می شود.

کلیدواژه ها:

انتشار نفت ، آلاینده ، پسماند ، تجزیه ، کنترل آلودگی های محیط زیست

نویسندگان

امینهاشمی
امین هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست - آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

جوادوروانی
جواد وروانی

گروه محیط زیست واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسلامی ایران