آقای حسین خسروی

Hossein Khosravi

دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180672)

166
75
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی