آقای دکتر علی محمد رجبی

Dr. Ali Mohammad Rajabi

استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184979)

56
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی