آقای دکتر محمدجواد فدایی

Dr. Mohammadjavad Fadaii

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177674)

102
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی