دوفصلنامه حکمت اسرا

Isra Hikmai

نشریه علمی پژوهشی حکمت اسرا به انتشار مبانی حکمت اسلامی، فلسفه تطبیقی و ترویج اندیشه های ناب حکمی حکیم متاله حضرت آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) می پردازد.

این نشریه علمی از آذر ماه سال ۱۳۸۷ براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره ۱۲۴/۳۸۰۹ ثبت گردید و با گستره بین المللی به نام موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا تحت اشراف حضرت آیت الله استاد جوادی آملی (دام عزه) و مدیر مسئولی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی واعظ جوادی اداره می شود.

به استناد مصوبه ۵۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ رتبه علمی پژوهشی به نشریه اسرا اعطا گردید.

عنوان نشریه علمی پژوهشی اسرا از شماره ۱۵ با تغییرات مدیریت اجرایی و سردبیر و نیز با توجه به تمرکز در موضوع فلسفه و حکمت به عنوان حکمت اسرا تغییر یافت.

این نشریه از مقالات متضمن آرای حکمی استاد آیت الله جوادی آملی استقبال ویژه می کند.

حوزه های پذیرش مقالات:

 فلسفه اسلامی. فلسفه غرب. فلسفه تطبیقی. علوم عقلی (کلام، عرفان، منطق، معرفت شناسی)