خانم دکتر نرجس رودگر

Dr. Narjes Roodgar

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414598)

3
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی