آقای دکتر احمد واعظی

Dr. Ahmad Vaezi

استاد گروه فلسفه معاصر دانشگاه باقرالعلوم، قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179869)

1
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی