فصلنامه نقد و نظر

Journal Of Philosophy & Theology

فصلنامه تخصصی نقدونظر، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۰ منتشر می شود.

این مجله علمی پژوهشی در حوزه فلسفه و الاهیات به زبان فارسی منتشر می شود. گروه مخاطب مجله، فضلا و فرهیختگان حوزه و دانشگاه و محققان آشنا به مباحث دینی و فلسفی اند.مجله نقدونظر ، هر سه ماه یک بار(فصلی ) منتشر می شود.

- اهداف

الف) تعمیق و تقویت پژوهش های فلسفی الاهیاتی و کلامی؛

ب) شناساندن مسایل جدید در حوزه فلسفه، الاهیات و دین ورزی و ارایه دستاوردها و یافته ها و تولیدات فکری اندیشمندان و محققان؛

ج) ارایه نقدهای عقلی و نقلی بر آرا و انظار متفکران در حوزه های مختلف الاهیات و فلسفه؛

د) پاسخ یابی برای پرسش های فلسفی و کلامی از منظر دینی؛

ه‍) عقلانی سازی اندیشه دینی و تعمیق آن و تلاش برای وارد ساختن دین به عرصه زندگی واقعی.

این مجله وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و تحت اشراف ونظارت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر می شود.