فصلنامه نقد و نظر

Journal Of Philosophy & Theology

فصلنامه تخصصی نقدونظر، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۰ منتشر می شود.

این مجله علمی پژوهشی در حوزه فلسفه و الاهیات  به زبان فارسی منتشر می شود. گروه مخاطب مجله،  فضلا و فرهیختگان حوزه و دانشگاه و محققان آشنا به مباحث دینی و فلسفی‌اند.مجله نقدونظر‌، هر سه ماه‌ یک بار(فصلی ) منتشر می‌شود.

- اهداف

الف) تعمیق و تقویت پژوهش‏های فلسفی الاهیاتی و کلامی؛

ب) شناساندن مسایل جدید در حوزه فلسفه، الاهیات و دین‌ورزی و ارایه دستاوردها و یافته‌ها و تولیدات فکری اندیشمندان و محققان؛

ج) ارایه نقدهای عقلی و نقلی بر آرا و انظار متفکران در حوزه‌های مختلف الاهیات و فلسفه؛

د) پاسخ ‏یابی برای پرسش‏های فلسفی و کلامی از منظر دینی؛

ه‍) عقلانی ‏سازی اندیشه دینی و تعمیق آن و تلاش برای وارد ساختن دین به عرصه زندگی  واقعی. 

این مجله وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و تحت اشراف ونظارت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‌چاپ و منتشر می‌شود.