آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک

Dr. Gholamreza Behrozi Lak

دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185252)

5
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی