آقای غلامرضا بهروزی لک

Gholamreza Behrozi Lak

دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185252)

2
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی