آقای دکتر محمدعلی وطن دوست

استاديار گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد

Researcher ID: (232632)

4
34
4

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه جامعة المصطفي(1397-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه مطهري(1396-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه علوم اسلامي رضوي(1394-تاکنون )
 • استادیار دانشگاه فردوسی مشهد(1392-تاکنون )
 • مربی حوزه علميه خراسان رضوي سطح يك، دو، سه و چهار(1385-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مباني نظري اسلام - فلسفه اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد1389-1394
 • کارشناسی ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي1385-1389
 • کارشناسی ارشد مباني فقه و حقوق اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي1385-1389
 • کارشناسی علوم قرآني و تفسير دانشگاه معارف قرآن كريم قم1381-1385

سایر موارد

 • مدرس كارگاه «شيوه‌هاي تدريس كارگاهي دروس علوم اسلامي اعم از فقه، اصول فقه، منطق، كلام، فلسفه و ... »
 • مدرس كارگاه «شيوه‌هاي تدريس براي اساتيد خواهر حوزه علميه خراسان رضوي، ‌شمالي و جنوبي»
 • مدرس دوره‌هاي «دانش افزايي براي اساتيد سطح يك، دو وسه رشته‌هاي اصول فقه، كلام و فلسفه»
 • مدرس دوره‌هاي «دانش افزايي براي معلمان معارف، منطق و فلسفه آموزش و پرورش» در سطح استان خراسان رضوي و مشهد مقدس و برخي شهرستان‌ها در استان‌هاي ديگر.
 • مدرس سلسله جلسات كارگاهي با عنوان «مباني و قواعد عقلي پاسخ به شبهات ديني».
 • مدرس سلسله جلسات كارگاهي با عنوان «آشنايي با روش‌هاي نوين پژوهشي با تكيه بر نرم‌افزارهاي علوم اسلامي نور» («فقه و اصول» و «فلسفه وكلام»)
 • مدرس سلسله جلسات كارگاهي با عنوان «آشنايي با مغالطه‌هاي منطقي با رويكرد پاسخ به شبهات ديني»
 • مدرس سلسله جلسات كارگاهي با عنوان «شيوه‌ها، اصول و مهارت‌هاي مناظره» براي اساتيد دانشگاه‌هاي استان خراسان رضوي (برگزار شده از سوي بسيج اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد)
 • مدرس برگزاري دوره «مباني و قواعد عقلي پاسخ به شبهاتي درباره حقوق زنان در اسلام» در موسسه صدف عفاف.
 • مناظره‌اي با عنوان «مجردات از افسانه تا واقعيّت» با هدف دفاع از فلسفه اسلامي در برابر مخالفان؛ برگزار شده در دانشگاه فردوسي مشهد (فيلم مناظره در سايت آپارات موجود است)
 • مناظره‌اي با عنوان «نظريه حجاب حداقلي» با هدف نقد ديدگاه حجاب حداقلي؛ برگزار شده در دانشگاه فردوسي مشهد (فيلم مناظره در سايت آپارات موجود است)
 • مدرس دوره «تربيت مربي پژوهشي براي طلاب سطح چهار و اساتيد حوزه علميه خراسان» برگزار شده در مدرسه علميه نواب مشهد با محوريت معاونت پژوهش حوزه علميّه خراسان
 • مدرس نشست‌هاي علمي - پژوهشي در موضوعات نوين فلسفي و كلامي متعدد براي طلاب سطح سه و چهار حوزه علميّه خراسان يا محوريّت مدرسه علميه نواب مشهد
 • مدرس كارگاه علمي «روش‌هاي تدريس و تحقيق در علوم عقلي» براي اساتيد علوم عقلي سطح دو و سه حوزه علميّه خراسان
 • مدرس كارگاه «آشنايي با روش‌هاي نوين تدريس و پژوهش با محوريت تدريس كارگاهي و مساله محور» براي اساتيد خوهران حوزه علميّه خراسان
 • كارشناس اعتقادي برنامه زنده «تا آسمان» پخش شده از شبكه استان خراسان رضوي. (مباحث اعتقادي و كلامي در حوزه ولايت فقيه)
 • مدرس جلسات علمي با عنوان «چيستي و چرايي ولايت فقيه و پاسخ به شبهات مربوطه»
 • مدرس جلسات پژوهشي با عنوان «آشنايي با كاربردهاي منابع اينترنتي و ديجيتالي و كاربرد آن‌ها در بخش‌هاي گوناگون پژوهش‌هاي علوم اسلامي» براي طلاب و اساتيد حوزه علميّه خراسان
 • مدرس نشست علمي - پژوهشي با عنوان «بررسي امكان فراگيري عصمت نسبت به افراد عادّي»
 • مدرس نشست علمي - پژوهشي با عنوان «خوانشي نو درباره بحث قضا و قدر»