آیت الله دکتر علی محمدی آشنانی

Ali Mohammadi Ashnani

دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (106816)

39
43
3
21
2
5
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • موسس و رئیس انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mohammad Movahedian Attar, Ali Mohammadi Ashenani, Seyyed Majid Nabavi,Granting Asylum to Truth-Seekers from the perspective of Qur'an,Vol 6, No 5 (2019) https://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.979

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • واکاوی شان زنان در آیه چهاردهم سوره مبارکه آل عمران ارائه شده در سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی (1399)
 • جهان شمولی آموزه های قرآنی- روایی در حوزه اخلاق اجتماعی ارائه شده در همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی (1398)
 • جهان شمولی حقوق والدین از دیدگاه قرآن ارائه شده در همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی (1398)
 • واکاوی موضوع مهریه با نگرشی بر آیه 27 سوره مبارکه قصص و سیره معصومین(علیهم السلام) ارائه شده در همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی (1398)
 • مدیریت دینی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه ارائه شده در دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی (1398)
 • غلبه موعود در تفسیر ترتیب نزولی قصص قرآن و کشف غرض سوره ها ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)
 • مکتب تفسیری معتزله و شیوه تفسیری آنان ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)
 • نقش و تاثیر انقلاب فکری بر انقلاب های اصیل بر اساس آموزه های قرآنی ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396)
 • درآمدی بر اخلاق زیست محیطی ارائه شده در اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست (1386)
 • علی محمدی آشنانی، بررسی نقش ذهن در مثبت نگری انسان از دیدگاه روانشناسی غرب و اسلام؛ دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی؛ 29 و 30 خرداد 1398 (1398)
 • علی محمدی آشنانی، واکاوی شأن زنان در آیه چهاردهم سوره مبارکه آل عمران؛ بهروز حیدری، علی محمدی آشنانی، دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی؛ 29 و 30 خرداد 1398 (1398)
 • علی محمدی آشنانی،بررسی تطبیقی تمایر نفس و روح در تفاسیر فریقین، همایش ملی پژوهش های قرآنی، آبان ماه 96 (1396)
 • علی محمدی آشنانی، محمد علی حیدری فرشته خو، واکاوی موضوع مهریه با نگرشی بر آیه 22 سوره مبارکه قصص و سیره معصومین (ع)، همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآن کریم در دنیای معاصر، برگزاری در 12 آذرماه ، 1396ص 45 چکیده مقالات. (1396)
 • مهدیه یونسی کنی، علی محمدی آشنانی، جهان شمولی حقوق والدین از دیدگاه قرآن، مهدیه یونسی کنی، علی محمدی آشنانی، همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآن کریم در دنیای معاصر، برگزاری در 12 آذرماه 1396، ص 95 چکیده مقالات. (1396)
 • سعید فراهانی، ابوطالب آدینه وند، علی محمدی آشنانی،جهان شمولی آموزه های قرآن کریم در حوزه اخلاق اجتماعی، همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآن کریم در دنیای معاصر، برگزاری در 12 آذرماه ، 1396، ص 85 چکیده مقالات. (1396)
 • علی محمدی آشنانی، مریم احمدلی،مبانی معرفت شناختی جهان شمولی و تحریف ناپذیری در قرآن، همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآن کریم در دنیای معاصر، برگزاری در 12 آذرماه ، 1396، ص 106 چکیده مقالات. (1396)
 • علی محمدی آشنانی،بازشناسی عوامل و راه کارهای ترویج گفتمان و فرهنگ سازی عفاف و حجاب؛ همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا،7و 8 آذر 1396 (1396)
 • علی محمدی آشنانی،بررسی تطبیقی حجیت سخن اهل بیت (علیه السلام) و آرای صحابه در تفاسیر فریقین، همایش ملی پژوهش های قرآنی، سی ام آبان ماه 96. (1396)
 • دکتر علی محمدی آشنانی، محمد علی دولت، بررسی فصل مقوم انسانیت بر اساس آموزه¬های قرآن و عترت، چهارمین همایش کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تاریخ 2/8/ 96 (1396)
 • علی محمدی آشنانی، محمد علی مهدوی فرشته خو؛ واکاوی موضوع مهریه با نگرشی بر آیه 27 سوره مبارکه قصص و سیره معصومین (ع)؛ همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر، آذرماه 1396. ص 44 چکیده مقالات. (1396)
 • محمد فراهانی، ابوطالب آدینه وند، علی محمدی آشنانی؛جهان شمولی آموزه های قرآنی – روایی در حوزه اخلاق اجتماعی؛ همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر، آذرماه 1396. ص 85 چکیده مقالات. (1396)
 • علی محمدی آشنانی، مریم احمدلی؛ مبانی معرفت شناسی جهان شمولی و تحریف ناپذیری در قرآن؛ همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر، آذرماه 1396. ص 106 چکیده مقالات. (1396)
 • علی محمدی آشنانی، احمد یوسف پور، سید محمدحسن موسوی افضل، محمدرضا میرزایی، مهدی توکلی، نقش و تاثیر انقلاب فکری بر انقلاب های اصیل بر اساس آموزه های قرآنی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17/12/96 (1396)
 • علی محمدی آشنانی، احمد یوسف پور، سید محمدحسن موسوی افضل، محمدرضا میرزایی، مکتب تفسیری معتزله و شیوه تفسیری آنان، دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ .17/12/96 (1396)
 • علی محمدی آشنانی، احمد یوسف پور، طاهره سادات طباطبایی امین، محمدرضا میرزایی، غلبه موعود در تفسیر ترتیب نزولی قصص قران وکشف غرض سوره ها، دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه درحوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17/12/96 (1396)
 • علی محمدی آشنانی، بررسی فصل مقوم انسانیت بر اساس آموزه­های قرآن و عترت؛ نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی؛ محمد علی دولتی، دکتر علی محمدی آشنانی. چاپ شده در مجموعه مقالات جلد چهارم؛ 1391 (1391)
 • علی محمدی آشنانی،فرهنگ سازی قرآن کریم بهترین شیوه بهره وری از مساجد، همایش بین المللی بزرگداشت هفته جهانی مساجد، مرداد 1388. (1388)
 • علی محمدی آشنانی،پیامبر اعظم و مسجد، فروغ مسجد(5)، پنجمین مجموعه مقالات برگزیده چهارمین همایش بین المللی هفته جهانی گرامی داشت مساجد، ثقلین، تهران، 1386, ص 85_ 93 . (1386)
 • علی محمدی آشنانی، در آمدی بر اخلاق محیط زیست، همایش ملی مهندسی و برنامه ریزی سیستم های محیط زیست, دانشگاه تهران، دی ماه 1386. (1386)
 • علی محمدی آشنانی،درآمدی بر راههای تقویت و بهبود نقش زنان در فعالیت های بشردوستانه، جمعیت هلال احمر با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه الزهراء، چکیده مقالات همایش، ص 13-40، اردیبهشت 1389. (1386)
 • علی محمدی آشنانی،کارکردهاى اساسى مسجد در طول تاریخ، فروغ مسجد; مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی هفته جهانى مساجد، انتشارات ثقلین، ص 163 - 145. (1385)
 • علی محمدی آشنانی،بهسازى تبلیغات دینى، فروغ مسجد (3); مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی هفته جهانى مساجد، انتشارات ثقلین. (1384)
 • علی محمدی آشنانی،چشم انداز بیست ساله مساجد؛ فروغ مسجد (3); مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی هفته جهانى مساجد، انتشارات ثقلین، 132-119. (1384)
 • علی محمدی آشنانی،راه کارهای توسعه منابع انسانی و جذب جوانان، فروغ مسجد (3); مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی هفته جهانى مساجد، انتشارات ثقلین، 153-141. (1384)
 • علی محمدی آشنانی، آسیب شناسی مساجد و کیفیت مقابله با آن ها، فروغ مسجد (3); مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی هفته جهانى مساجد، انتشارات ثقلین، ص 180-161. (1384)
 • علی محمدی آشنانی،نقش جهانی مساجد در ایجاد وحدت میان مسلمانان، فروغ مسجد (3); مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی هفته جهانى مساجد، انتشارات ثقلین، ص 202-199. (1384)
 • علی محمدی آشنانی،آسیب شناسى معرفت، جامعه و رهبرى دینى از دیدگاه شهید مطهرى، کنگره جهانى حکمت مطهر. (1383)
 • علی محمدی آشنانی،اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام علی، نخستین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور، سال 1380، آثار برگزیده جشنواره، مقالات استادان، ج 2، ص 78- 77 (1380)
 • علی محمدی آشنانی، نقش و رسالت اجتماعى زن، سمینار زن و تربیت دینى، دانشگاه الزهرا، مهر 1377. (1377)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تهیه محتوای طرح تربیت مربی عفاف و حیاء، همکاران طرح زهرا قطبی، سید مجید نبوی خاتمه، بسیج دانش آموزی کشور (1396)
 • مقایسه جامعه مطلوب قرآن با جامعه آرمانی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن (1386)
 • تساوی حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام، مرکز پژوهشهای نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1380)

تالیفات

 • کتاب گلهایت را خوب پرورش بده (انتشارات نورگستر) - 1397 - فارسی
 • کتاب خودنگاشت،سفری به درون خویشتن (انتشارات نور گستر) - 1393 - فارسی
 • کتاب درسنامه تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده (موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران) - 1393 - فارسی
 • کتاب درسنامه قرآن شناسی (انتشارات تلاوت) - 1392 - فارسی
 • کتاب بررسی شیوه های نهادینه کردن ارزش های دینی در جامعه (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) - 1390 - فارسی
 • کتاب پوشش و حجاب؛ حجاب از دیدگاه شهید مطهری (چهلچراغ حکمت، فرهنگ و اندیشه اسلامی) - 1389 - فارسی
 • کتاب سخن گفتن از دیدگاه قرآن کریم (انتشارات نور گستر) - 1388 - فارسی
 • کتاب درسنامه شناخت عربستان و وهابیت (نشر مشعر) - 1387 - فارسی
 • کتاب راههای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد (انتشارات ثقلین) - 1386 - فارسی
 • کتاب درسنامه مدیریت مسجد (انتشارات ثقلین) - 1386 - فارسی
 • کتاب تلخیص و تدوین خلاصه مقالات برگزیده همایش جهانی هفته مساجد (انتشارات ثقلین) - 1386 - فارسی
 • کتاب تدوین فروغ مسجد 1 و 2 و 3 و 4، (انتشارات ثقلین) - 1385 - فارسی
 • کتاب ابلیس دشمن قسم خورده (نشر بوستان کتاب) - 1384 - فارسی
 • کتاب درسهایى از قصه عارفان (انتشارات نورگستر) - 1382 - فارسی
 • کتاب شناخت عربستان (نشر مشعر) - 1381 - فارسی
 • کتاب سازمان و مدیریت مسجد (مرکز رسیدگى به امور مساجد) - 1380 - فارسی
 • کتاب وهابیت در ترازوى نقد (نشر مشعر) - 1380 - فارسی
 • کتاب فلسفه حجاب و گستره آن (نشر پژوهشکده فرهنگ و معارف، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها) - 1379 - فارسی
 • کتاب حجاب در ادیان الهى (انتشارات اشراق وابسته به دانشگاه قم) - 1373 - فارسی
 • کتاب فلسفه حجاب (انتشارات قلم) - 1372 - فارسی
 • کتاب زندگی نامه و خطبه امام سجاد در شام (انتشارات قلم) - 1372 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • رئیس مرکز اسلامی برلین (4)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده علوم قرآنی تهران (4)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن (1392)
 • رتبه اول پژوهشگر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن (1391)
 • پژوهشگر برتر اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم قرآن سراسر کشور (1387)
 • دریافت نشان علمی شیخ بهایی. یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی کشور در مقطع دکتری (1385)
 • مقاله برگزیده جشنواره پژوهش نهج البلاغه (1374)