اطلاعات کنفرانس

هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا

تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1400
تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401
تعداد صفحات: 410
تعداد مقالات : 68
نمایش مقالات: 4103
شناسه ملی این کنفرانس: ICSA18
نویسندگان مشارکت کننده: 143 پژوهشگر

مجموعه مقالات هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا

نتایج 1 تا 50 از مجموع 68