هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها)

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها) روز چهارشنبه، 28 فروردین، 1387 لغایت پنجشنبه، 29 فروردین، 1387 توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, دانشگاه خوارزمی در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها)

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ICSA07

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 7 آبان 1387 - تعداد مشاهده 7163 بار