پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران "تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی"

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران "تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی" روز چهارشنبه، 16 اسفند، 1396 لغایت پنجشنبه، 17 اسفند، 1396 توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران "تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی"

محل برگزاری: زنجان
سال برگزاری: 1396
شناسه ملی این کنفرانس: ICSA15

توضیحات کنفرانس

هدف اصلی:
تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت شهروندی در جامعه

اهداف فرعی:
۱.     بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین یافته های پژوهشی، نظریه ها، الگوها و رویکردهای علمی درباره تربیت شهروندی
۲.     مرور تجارب و دستاوردهای ملی و جهانی در باب تربیت شهروندی و فرصت ها و چالش های پیش روی آن
۳.     ارتقاء دانش و نگرش کنشگران، ذی نفعان و مخاطبان مختلف نظام آموزش و برنامه درسی و دیگر بخش های مرتبط جامعه در­خصوص مساله تربیت شهروندی

محورهای همایش:
۱-   مبانی تربیت شهروندی
۱-۱-       مبانی تاریخی تربیت شهروندی
۱-۲-        مبانی فلسفی تربیت شهروندی
۱-۳-       مبانی سیاسی تربیت شهروندی
۱-۴-       مبانی اجتماعی- فرهنگی تربیت شهروندی
۱-۵-       مبانی روان شناختی تربیت شهروندی
۱-۶-        مبانی هنری و زیبایی شناختی تربیت شهروندی
۱-۷-       مبانی دینی تربیت شهروندی
۱-۸-       مبانی حقوقی و قانونی تربیت شهروندی
۲-      مفاهیم و مولفه های تربیت شهروندی
۲-۱-       تربیت شهروند آگاه به مسائل جامعه
۲-۲-       تربیت شهروند آگاه به حقوق فردی و اجتماعی
۲-۳-       تربیت شهروند مسئولیت پذیر و مشارکت جو
۲-۴-       تربیت شهروند دموکراتیک
۲-۵-       تربیت شهروند انتقادپذیر و انتقادگر
۲-۶-        تربیت شهروند عدالت خواه
۲-۷-       تربیت شهروند صلح جو و امنیت طلب
۲-۸-       تربیت شهروند حافظ میراث فرهنگی و هنری
۲-۹-       تربیت شهروند حافظ محیط زیست
۲-۱۰-       تربیت شهروند دین مدار
۳-     اسناد بالادستی و تربیت شهروندی
۳-۱-       سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت شهروندی
۳-۲-       سند برنامه درسی ملی و تربیت شهروندی
۳-۳-       سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و تربیت شهروندی
۳-۴-       منشور حقوق شهروندی و تربیت شهروندی
۴-      نظام آموزشی و تربیت شهروندی
۴-۱-       تربیت شهروندی در آموزش های پیش از دبستان
۴-۲-       تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره ابتدایی
۴-۳-       تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره متوسطه اول و دوم
۴-۴-       تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی نظام آموزش عالی
۴-۵-       تربیت شهروندی و برنامه درسی پنهان
۴-۶-        تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه تعلیم و تربیت رسمی
۴-۷-       تربیت شهروندی و تربیت معلم پیش از خدمت
۵-      نهادهای عمومی و تربیت شهروندی
۵-۱-       تربیت شهروندی و نقش نهادهای مدنی، انتظامی و قانونی ملی
۵-۲-       تربیت شهروندی و نقش نهادها و ارکان محلی
۵-۳-       تربیت شهروندی و نقش شهرداری ها
۵-۴-       تربیت شهروندی و نقش سازمان صدا و سیما
۵-۵-       تربیت شهروندی و نقش سازمان های متولی بهداشت و سلامت
۵-۶-        تربیت شهروندی و نقش سازمان های غیر دولتی
۵-۷-       تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه عمومی
۶-      فضای سایبر و تربیت شهروندی
۶-۱-        حقوق و مسئولیت های الکترونیکی و تربیت شهروند الکترونیک
۶-۲-        دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک
۶-۳-        زیرساخت های فناوری و تربیت شهروند سایبر
۶-۴-        شبکه های اجتماعی مجازی و تربیت شهروند سایبر
۶-۵-        تربیت شهروند سایبر و نقش کنشگران عرصه رسانه و شبکه های اطلاعاتی
۶-۶-        فرصت های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر
۶-۷-        آسیب های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر
۷-     فرهنگ و تربیت شهروندی
۷-۱-       فرهنگ ملی و تربیت شهروندی
۷-۲-       قومیت و تربیت شهروندی
۷-۳-       جنسیت و تربیت شهروندی
۷-۴-       فرهنگ خانواده و تربیت شهروندی
۷-۵-       فرهنگ مدرسه و تربیت شهروندی
۷-۶-        فرهنگ دانشگاه و تربیت شهروندی
۷-۷-       شهروندی فرهنگی و تربیت شهروندی
۸-     سایر محورهای مرتبط

 

درج در تقویم: 23 مرداد 1396 - تعداد مشاهده 7225 بار