کنفرانسهای برگزار شده انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

تاکنون 11 کنفرانس توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران به صورت زیر است: