آرزو بارانی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

Researcher ID: (513318)

3
1
2
2
4
8
2

تالیفات

 • کتاب مداخلات بعد از خشونت: روان درمانی برای زوجین و خانواده ها (موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دبیر رسمی آموزش و پرورش (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش  (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی پژوهشگر برتر استانی (1401)
 • مقام شایسته تقدیر در نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد (1401)
 • مقام برتر نهمین جشنواره استانی تولید محتوای الکترونیکی رشد (1399)
 • برگزیده استانی آموزش و پرورش به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی - کپنهاگن _ دانمارک (2022)
 • دومین کنفرانس علمی بین المللی روانشناسی،جامعه شناسی و علوم رفتاری انسان گرا - دانشگاه کلن المان (2019)
 • دومین دوره جشنواره کتاب سال معلم(معلمان مولف) - تهران (1401)
 • دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - دانشکده الهیات هدی و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - دانشگاه تهران (1401)
 • هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران - دانشگاه تهران (1400)
 • نهمین جشنواره استانی تولید محتوای الکترونیکی - اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (1399)
 • نهمین گرامیداشت هفته پژوهش و ارائه یافته های پژوهشی - اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (1399)
 • دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی - دانشگاه تهران (1398)

سایر موارد

 • داور و ارزیاب طرح های اقدام پژوهی آموزش و پرورش
 • داور، ارزیاب و مصاحبه کننده تخصصی نیروهای جدیدالاستخدام آموزش و پرورش
 • داور و ارزیاب طرح شناسایی جلوه های ویژه معلمی (کمیته تخصصی انتخاب معلم نمونه)
 • محقق و پژوهشگر در حوزه کودک و مسائل آموزش و پرورش
 • عضو کمیته علمی و داور مقالات چندین دوره از کنفرانسها و همایشهای ملی و بین المللی
 • داور بخش سخنرانی جشنواره ادبیات تهران