حدیث رستمی

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری (س) اراک

Researcher ID: (121174)

12
2
1
1
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب هوش هیجانی در کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی (مشهد* انتشارات جالیز) - 1401 - فارسی
  • کتاب مدیریت و برنامه ریزی در کلاسهای چندپایه (مشهد ،انتشارات جالیز) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در آموزگار (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • داور بخش سخنرانی جشنواره ادبیات شهرستان شازند (1403)
  • دانشجوی پژوهشگر برتر استانی (1402)
  • پژهشگر برتر استانی در سال های 1400 و 1401 (1401)
  • دانشجوی پژوهشگر برتر استانی در سال 1401 (1401)
  • مقام شایسته تقدیر در نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد (1399)