اعضای انجمن پژوهشهای آموزشی ایران (13 عضو)

آرش عبدالعلی پور دکترای تخصصی PHD مدیریت بازرگانی ( منابع انسانی و رفتار سازمانی ) دانشگاه تهران
سجاد فرهمند دکترای ادبیات؛ استاد؛ مدرس هنرستان
ابراهیم قائد دانشجوی دکتری اقتصاد پولی - بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
سیدابوالفضل احمدی مشاور مدیریت
حدیث رستمی دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری (س) اراک
شهلا جوانیان
داریوش افروز
آرش آقاطهرانی مخترع، پژوهشگر و کارشناس ارشد برق
سلماز رئوفی کارشناس ارشد
طیبه برآبادی مدیرعامل موسسه پژوهشی آل یاسین و موسسه پرورش نخبگان گوهراندیشان فاطمی
وحیده محرابی
آرزو بارانی دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
سید علیرضا شجاعی مشاور رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی / عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

اگر شما هم عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.