شهلا جوانیان

Researcher ID: (27612)

2
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس کنکور و دوره ی متوسطه زیست شناسی (95-تاکنون)
  • کارشناس پاتولوژی (1390-1391)
  • کارشناس اسناد و مدارک پزشکی (1399-1399)

جوایز و افتخارات

  • رتبه ی اول در بخش سخنرانی ارایه ی مقاله (93)

سایر موارد

  • آموزش طب سنتی، کمک های اولیه، تزریقات و داروشناسی از انجمن پرستاری ایران
  • موسس شرکت مدرسان نوفکر فعال در زمینه ی کنکور و آموزش متوسطه