آقای دکتر قهرمان مددلو

Dr. Ghahraman Madadlou

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان - واحد شهید مطهری خوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (82945)

11
6
3
4
14
7
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Madadlou,G.Khadijeh .R -A REVIEW OF CRITERIA FOR CONTENT SELECTION IN PRIMARY EDUCATION ,CURRICULUM.The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences,Year 2014, Volume 1, Issue , Pages 112 - 116
 •  Madadlou,G.saadatman,z.yarmohamadiyan,M. The Significance of Parental Involvement and Its Components In The Curriculum of Primary Education. 3. 2017; 1 (3) :66-72

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب اخلاق حرفه ای معلم (پژوهشهای دانشگاه) - 1398 - فارسی
 • طرح پژوهشی عوامل موثر در ضعف یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان استان آذربایجانغربی (اداره کل آموزش و پرورش - پژوهشکده) - 1383 - فارسی
 • طرح پژوهشی شیوه های فعال سازی کتابخانه های مدارس استان آذربایجانغربی و ارائه راهکار های عملی (اداره کل آموزش و پرورش - پژوهشکده) - 1380 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه پیام نور (1372-1380)
 • سابقه تدریس در تدریس در مراکز تربیت معلم (1375-1390)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشکده علوم قرآنی (1375-1386)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشکده پرستاری خوی (1376-1378)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی خوی (1385-1390)
 • سابقه تدریس در تدریس در آموزشکده فنی و حرفه ای خوی (1375-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه فرهنگیان خوی (1391-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تکنولوژی آموزشی و روشهای تدریس (1378-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه رشته مربی کودک و مدیریت خانواده (1376-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی (1383-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان خوی (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و رئیس دانشگاه فرهنگیان واحد خوی (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون هماهنگی دانشگاه فرهنگیان خوی (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون گروه علوم تربیتی پردیس علامه طباطبایی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پزوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجانغربی (1396)
 • پژوهشگر برتر پردیس علامه استان آذربایجانغربی (1395)
 • استاد برتر گفتمان های تربیتی سازمان تبلیغات اسلامی (1391)
 • معاون آموزشی برتر دانشکده علوم قرآنی خوی (1390)
 • مدرس نمونه استان آذربایجان غربی (1384)
 • پژوهشگر برتر (1384)
 • معلم نمونه منطقه چالدران (1372)